TikTok, eetstoornis, ADHD, pointer checkt

15 februari 2023 – Mensen met een interesse in fitness en diëten krijgen op de app TikTok binnen no time schadelijke video’s te zien, concluderen Utrecht Data School, De Groene Amsterdammer en het RTL Nieuws. Samen deden ze onderzoek naar eetstoornisvideo’s, filmpjes waarin eetstoornissen (indirect) worden gepromoot, op het platform. Eetstoornisfuik In haar onderzoek liet Utrecht…

traumabehandeling , e-health, eetstoornis, digitale Hulp in de buurt kaart

18 januari 2023 – Een eetstoornis ontwikkelt zich geleidelijk en het duurt vaak lang voordat iemand met een eetstoornis hulp zoekt en een behandeling krijgt. Met e-Health kan deze zogenaamde ‘behandelkloof’ verkleind worden, ontdekte promovendus Pieter Rohrbach. ‘Anonimiteit, laagdrempeligheid en bereikbaarheid zijn unieke eigenschappen van e-Health’, vertelt Rohrbach, ‘en daarom heel goed te inzetten bij…

de duik, eetstoornis

3 juni 2021 – Het ministerie van VWS lanceert een actieagenda om het jongeren met een eetstoornis makkelijker te maken hun verhalen te delen en om hulp te vragen. De actieagenda moet voorkomen dat jongeren in aanraking komen met zogenaamde pro-ana-sites en -coaches. Op pro-ana-sites geven jongeren met eetproblemen elkaar online tips om verder af…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

17 maart 2021 – Het 50ste TOPGGz-keurmerk is maandag 15 maart 2021 toegekend aan het Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN), de samenwerkende zorgprogramma’s eetstoornissen van PsyQ, Youz (beide Parnassia Groep) en Emergis in Zeeland. Samen hebben we onze krachten gebundeld in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het eerst is hiermee een netwerk…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

25 juli 2020 – De maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. De mentale gevolgen zijn fors en met name mensen die al in geestelijke nood verkeerden of instabiel waren, krijgen het door thuisquarantaine extra moeilijk. De combinatie van sociale onthouding en angst…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

13 juni 2020 – Al jaren behoort anorexia, officieel anorexia nervosa genoemd, tot een van de grootste zorgenkindjes binnen de Nederlandse zorg. Waar bijvoorbeeld verslavingen samenhangen met het economisch welzijn van de Nederlandse bevolking, staat anorexia hier grotendeels los van. Anorexia kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van pesterijen, of van een zeer negatief zelfbeeld. Zo’n…

eetstoornissymptomen

23 oktober 2019 – Hoogleraar eetstoornissen Eric van Furth vertelt in Radio EenVandaag vertelt dat mensen jaren rondlopen met eetbuistoornis zonder hulp te zoeken. ‘Vreselijk dat mensen zo lang rondlopen met een eetbuistoornis terwijl het goed te behandelen is’. De grootste eetverslavingsziekte is ook de onbekendste. Dat moet veranderen, stelt hoogleraar eetstoornissen Eric van Furth…

23 april 2019 – Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over eetstoornissen en social media. Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de British Broadcasting Corporation (BBC) waaruit blijkt dat op Instagram berichten, hashtags en plaatjes waarmee eetstoornissen als anorexia en boulimia worden aangemoedigd nog volop voorkomen? (BBC, “Instagram…

26 januari 2018 – Veel mensen met eetstoornissen krijgen geen optimale zorg. Onder andere door schaamte en het niet tijdig herkennen en erkennen van de problemen. De inzet van eHealth en ervaringsdeskundigheid kan de tijd tussen het begin van de problemen en het zoeken van hulp verkorten. Daarnaast kan het leiden tot een kortere behandelduur en…

23 december 2017 –  Ruim twee op de drie cliënten met een eetstoornis (67%) is het eens met de stelling: ‘Ik zie als een berg op tegen de feestdagen’. Stichting Human Concern, landelijk centrum voor eetstoornissen, legde deze stelling voor aan meer dan 350 personen die kampen met bijvoorbeeld anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis….