Onderzoek naar inzet E-health en ervaringsdeskundigheid bij eetstoornissen

Facebooktwitterlinkedinmail

26 januari 2018 – Veel mensen met eetstoornissen krijgen geen optimale zorg. Onder andere door schaamte en het niet tijdig herkennen en erkennen van de problemen. De inzet van eHealth en ervaringsdeskundigheid kan de tijd tussen het begin van de problemen en het zoeken van hulp verkorten. Daarnaast kan het leiden tot een kortere behandelduur en terugval helpen voorkomen.

Effectiviteit

Hulp via internet is laagdrempelig en dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen wordt de zelfredzaamheid en de eigen motivatie om te veranderen vergroot. Het aanbod van online hulp is groot, maar goed onderzoek naar de effectiviteit is schaars. Uit onze eerdere studie bleek dat het geautomatiseerd monitorings- en feedbackprogramma ‘Featback’ (kosten-)effectiever is dan een wachtlijst.

Doel

In deze nieuwe studie willen we

  1. de (kosten-) effectiviteit van de online interventie ‘Featback’ onderzoeken
  2. online ondersteuning door ervaringsdeskundigen onderzoeken
  3. nagaan voor wie welke vorm van zorg het beste en meest passend is

Inzet ervaringsdeskundige

De inzet en deelname van ervaringsdeskundigen is een van de belangrijkste bestanddelen van
onze online interventie. Door het inzetten van eigen ervaringen kunnen zij een wezenlijk verschil
maken tussen het wel of niet accepteren van hulp en het zoeken naar de juiste (gespecialiseerde)
zorg. Daarnaast worden zij getraind in het geven van online ondersteuning via e-mail of chat.

Binnen ons centrum (GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula) is ervaringsdeskundigheid al vele
jaren geïntegreerd in alle onderdelen van de behandeling. Onze centrum adviseur
ervaringsdeskundigheid (Hiske Visser) en haar collega ervaringswerkers zijn nauw betrokken bij de
opzet, inhoud en de uitvoer van dit onderzoek. De voorzitter van patiëntenvereniging WEET (J.
Rivas de la Torre), onze projectadviseur, geeft aan dat juist ervaringsdeskundigen het verschil
kunnen maken tussen het wel of niet accepteren van hulp.

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 4376 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail