Personen met een eetstoornis hebben baat bij e-Health

Facebooktwitterlinkedinmail

18 januari 2023 – Een eetstoornis ontwikkelt zich geleidelijk en het duurt vaak lang voordat iemand met een eetstoornis hulp zoekt en een behandeling krijgt. Met e-Health kan deze zogenaamde ‘behandelkloof’ verkleind worden, ontdekte promovendus Pieter Rohrbach.

‘Anonimiteit, laagdrempeligheid en bereikbaarheid zijn unieke eigenschappen van e-Health’, vertelt Rohrbach, ‘en daarom heel goed te inzetten bij mensen met een eetstoornis. Zij ervaren vaak een hoge drempel om zorg te vragen voor hun eetstoornis, omdat zij hun eetprobleem niet groot genoeg vinden, niet willen dat hun eetstoornis bekend wordt of omdat ze bang zijn dat (professionele) hulp niet werkt.

Maar via het internet kunnen wij hen interventies aanbieden die altijd en overal, anoniem en gratis te gebruiken zijn. Die laagdrempeligheid en veiligheid zijn voor veel mensen nodig om de stap naar zorg te durven zetten. Dat maakt dat e-Health goed ingezet kan worden om de kloof te verkleinen tussen het ontwikkelen van symptomen van een eetstoornis en het krijgen van toepasselijke hulp. En met mijn onderzoek wilde ik uitzoeken wat de meest effectieve online interventies zijn.’

‘Deelnemers van mijn onderzoek vonden het fijn om met een ervaringsdeskundige te chatten of te e-mailen.’

Drie online interventies

Rohrbach heeft bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula in totaal drie online interventies getest die mensen met een eetstoornis ondersteunen. Dit waren

  1. het online zelfhulpprogramma Featback, specifiek gericht op mensen met eetproblemen,
  2. de mogelijkheid voor mensen om via chat en/of e-mail met een ervaringsdeskundige te praten, en
  3. een combinatie van deze twee interventies, waarbij mensen zowel van Featback als van chat en e-mail ondersteuning gebruik konden maken.

Zijn testgroep bestond uit 355 personen die gemiddeld al tien jaar last hadden van eetproblemen. 43 % had zelfs nog nooit een eetstoornisbehandeling gehad.

Uiteindelijk bleken alle interventies even effectief te zijn voor het verminderen van eetstoornissymptomen en dat eetstoornissymptomen sterker afnamen bij deelnemers die er gebruik van konden maken. Wel hadden deelnemers een voorkeur voor interventie twee. Rohrbach: ‘Ik heb van verschillende deelnemers teruggekregen dat zij het fijn vonden om te chatten of te e-mailen met een ervaringsdeskundige. Zij zijn een luisterend oor voor de deelnemers, iemand die er echt voor je is en je ook echt begrijpt.’

Vermindering zorgkosten op de lange termijn

Rohrbach heeft ook onderzocht of de interventies op de lange termijn effect hebben op zorgkosten en levenskwaliteit. Daaruit bleek dat het online zelfprogramma Featback het meest kosten-efficiënt was: het verhoogde de levenskwaliteit tegen de beste prijs. Als Featback gedurende één jaar aangeboden zou worden aan 1000 mensen, zouden er honderdduizenden euro’s aan zorgkosten kunnen worden bespaard. Rohrbach: ‘Mijn onderzoek laat dus zien dat e-Health niet alleen mensen met eetstoornissen helpt, maar ook dat dergelijke innovatieve interventies de zorgkosten kunnen verlagen.

Pieter Rohrbach promoveert op 19 januari met zijn proefschrift ‘Internet-based treatment for eating disorders: bridging the treatment gap’. De livestream is te volgen via deze link.

Bron: universiteitleiden.nl

Dit bericht is 1702 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail