Sterk door Werk in het teken van de zorgverzekeraar

Facebooktwitterlinkedinmail

11 november 2020 – De achtste editie van Sterk door Werk staat in het teken van de zorgverzekeraar. Sterk door Werk is een platform voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met toeleiding en/of behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden of aan het werk te houden, is samenwerking van de verschillende betrokken instanties het sleutelwoord. Wanneer professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, professionals aan de kant van uitkeringsverstrekkers zoals UWV en gemeenten samen met werkgevers doordrongen zijn van de herstellende kracht die passend werk kan hebben en de handen ineenslaan, leidt dat tot mooie successen. Het levert werk en meer kwaliteit van leven voor de werkzoekende op, maar ook dalende uitkeringskosten en dalende zorgkosten. Een mooie win-win-win.

Zorgverzekeraars zijn nog niet structureel betrokken bij deze samenwerking, maar vinden wel dat de functie van de GGZ verandert van behandelen en genezen naar werken aan maatschappelijk herstel voor mensen met psychische kwetsbaarheden. Wanneer zorgverzekeraars meedoen in de samenwerking, zijn de resultaten veelbelovend. Dat bewijzen de twee projecten Meedoen | Meedelen en ‘Werk als beste Zorg’, waar we in deze editie aandacht aan besteden.

Werk als beste Zorg
Zo is Werk als beste Zorg’ een mooi praktijkvoorbeeld, waarbij zorgverzekeraar VGZ vanaf het eerste moment betrokken is bij de weg naar werk in de regio Dordrecht. Sociale Dienst Drechtsteden, GGZ-instelling Yulius en zorgverzekeraar VGZ hebben in deze pilot de krachten gebundeld om GGZ-cliënten naar werk te begeleiden met als prachtige uitkomst een hogere kwaliteit van leven voor de GGZ-cliënt en 45% lagere zorgkosten voor de maatschappij.

Meedoen | Meedelen
In het project Meedoen | Meedelen werken UWV, gemeenten, de GGZ en zorgverzekeraars samen om de verschillende, bestaande geldstromen samen te voegen tot één geldstroom die bestemd is om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de kosten en de baten onderling verdeeld worden.

Deze projecten benadrukken het belang dat ook de zorgverzekeraars aan boord stappen. Meedoen in het proces, maar ook meedelen in de kosten en de opbrengsten.

Kijk voor meer informatie op www.sterkdoorwerk.nl.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1753 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail