UWV en GGZ Nederland vragen samen aandacht voor re-integratie van mensen met een psychische aandoening

Facebooktwitterlinkedinmail

werk, participatie

16 februari 2016 – Door de invoering van de Participatiewet zijn de gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner van UWV en de ggz geworden voor re-integratie van mensen met een psychische aandoening.

Om deze samenwerking te bevorderen worden de komende periode bijeenkomsten in de arbeidsmarktregio’s georganiseerd. Doel van de bijeenkomsten is om meer aandacht te geven aan re-integratie van mensen met een psychische aandoening en het behoud van werk. Tevens staan ze in het teken van kennisoverdracht tussen de verschillende partijen. Zo leren ggz-behandelaars over de regelgeving van UWV en gemeenten. UWV-verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en klantmanagers van de gemeenten vergroten hun kennis over psychiatrische aandoeningen. Daarbij worden ‘best practices’ en behandelingen gedeeld met het oog op behoud van werk of effectieve re-integratie.

Pilot
De vertegenwoordiger van UWV, lid Raad van Bestuur Fred Paling en GGZ Nederland bestuurslid Gerton Heyne, hebben vandaag het nieuwe convenant getekend. Het convenant is getekend bij de GGZ-organisatie Reinier van Arkel. Bij deze zorgaanbieder loopt een pilot die is voortgekomen uit de samenwerking tussen UWV en GGZ Nederland. Dertig uitkeringsgerechtigden die worden behandeld voor een angst-of stemmingsstoornis krijgen naast een behandelaar ook een re-integratiecoach. Een jaar lang werken de cliënt, Reinier van Arkel en UWV nauw samen om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op een succesvolle terugkeer naar werk. In de behandeling wordt op twee fronten tegelijkertijd gewerkt: klachtenvermindering én een begin maken met re-integratie.

Om uitkeringsgerechtigden met psychische aandoeningen beter naar werk te kunnen begeleiden wordt door UWV en GGZ Nederland de samenwerking voortgezet en uitgebreid. De partijen hebben in 2012 een convenant gesloten dat vandaag is verlengd. De samenwerking heeft de afgelopen jaren geresulteerd in het plaatsen en op de werkplek begeleiden van 160 uitkeringsgerechtigden met een psychische aandoening.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2527 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail