Route naar jeugdhulp lang, onduidelijk en onaangenaam

Facebooktwitterlinkedinmail

Jeugd-en-gezin3

16 februari 2016 – Niet weten waar je als ouders terecht kunt, als je de jeugdhulp voor je kind wilt regelen. Veel te lang wachten op een reactie van de gemeente. En je niet gehoord en serieus genomen voelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving de Monitor Transitie Jeugd 472 meldingen over knelpunten die voortkomen uit de decentralisatie van jeugdhulp naar de gemeenten. De knelpunten die in begin 2015 geconstateerd zijn, bestaan aan het eind van het jaar nog steeds.

Ouders staan bij gemeenten voor dichte deur
De route op weg naar passende jeugdhulp voor hun kind is voor ouders lang, onduidelijk en onaangenaam. Ouders worden slecht te woord gestaan en zij vinden dat hun gemeente, het wijkteam en de hulpverleners vaak onvoldoende samenwerken om de juiste weg naar jeugdhulp voor hun kinderen te vinden. Zij hebben de indruk dat het hierbij aan regie ontbreekt. Regie die ontzettend hard nodig is, omdat kinderen niet morgen maar vandaag jeugdhulp nodig hebben. De deur naar jeugdhulp blijft voor ouders (te lang) dicht.

“Er is geen contract met de ggz-instelling in de gemeente. Pas over een half jaar is er een plekje beschikbaar in de ggz-instelling waar de gemeente wel een contract mee heeft. Ondertussen gaat het steeds slechter met de jongen. Hij is zeer depressief en heeft suïcidale gedachten.”

Huisarts geeft ouders een doorverwijzing voor uitbreiding van de zorg bij psychiater waar het kind reeds in behandeling is. Wijkteam medewerker gemeente is het hier niet mee eens en draait doorverwijzing terug. Ouder geeft aan dat de situatie niet meer vol te houden is thuis. Er wordt niet naar de zorgvraag van de ouder geluisterd en er wordt niet naar het advies van de huisarts en psychiater geluisterd.”

Zorgen over privacy
Uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt ook dat ouders zich zorgen maken over de privacy van hun kinderen. Hoe zorgvuldig gaan gemeenten om met de (medische) gegevens? Welke gegevens worden opgeslagen en gedeeld? Hoe worden deze gegevens opgeslagen en wie hebben toegang tot deze informatie? En met wie wordt de verkregen informatie gedeeld? Op deze en andere vragen krijgen ouders geen antwoord.

“De gemeente vraagt bovenmatig veel niet ter zake doende gegevens op, waarvan niet duidelijk is bij wie deze gegevens terecht komen. Ouders moeten op voorhand toestemming geven, zodat het zorgteam gegevens met hulpverleners en andere systemen kan afstemmen, maar dit willen ouders niet.”

Andere ouders melden dat zij van de gemeente formulieren moeten invullen om toestemming te geven voor inzage in het dossier van hun kind. Als zij dit weigeren wordt de hulpvraag niet in behandeling genomen. Ouders vinden dit zeer ernstig.

In de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd worden aanbevelingen gedaan waar gemeenten en het Rijk direct mee aan de slag kunnen. Mensen moeten onder andere eerder betrokken worden en voorzien van de juiste informatie.

Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal rapportage uit
De Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal een rapportage uit. De Monitor Transitie Jeugd bestaande uit Zorgbelang Nederland, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz brengt in april 2016 weer een kwartaalrapportage uit. Tot eind 2016 zal de Monitor Transitie Jeugd kwartaalrapportages blijven uitbrengen. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Meldingen kunnen worden gedaan via: www.monitortransitiejeugd.nl

Bron: persbericht

Dit bericht is 5704 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail