29 december 2016 – Het nieuwe jeugdstelsel dat in 2015 in werking trad, werkt niet goed genoeg. Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels. De meeste klachten gaan over onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeizaam hulp aanvragen en krijgen. De Monitor Transitie Jeugd verzamelde in 2015 en 2016…

1 maart 2016 – Landelijke koepelorganisaties voor geestelijke gezondheidszorg hebben forse kritiek op de zorg die gemeenten leveren aan mensen in psychische nood. Vooral de toename van de wachtlijsten voor beschermd wonen baart de organisaties zorgen. Die wachtlijsten ontstaan doordat mensen die beschermd wonen, maar (met begeleiding) zelfstandig zouden kunnen wonen, niet kunnen doorstromen naar een geschikte en betaalbare woonruimte, blijkt uit een inventarisatie die…

16 februari 2016 – Niet weten waar je als ouders terecht kunt, als je de jeugdhulp voor je kind wilt regelen. Veel te lang wachten op een reactie van de gemeente. En je niet gehoord en serieus genomen voelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd. In 2015 ontving…

25 november 2015 – De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten is een grote verandering binnen de GGZ in Nederland. Deze transformatie brengt veel vragen met zich mee. De jeugdzorg staat daarmee voor een grote uitdaging: er is een groeiende groep cliënten, maar er is minder budget dan voorheen. Ondanks de moeilijkheden gebeuren…