Rechter: risico’s jeugdzorg niet afwentelen op instellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

ADHD-Jeugd, jeugdpychiatrie

7 oktober 2016 – De rechtbank in Den Haag heeft op 5 oktober bepaald dat de financiële risico’s van de aanbestedingen in de jeugdzorg niet afgewenteld mogen worden op zorginstellingen. Een consortium van zeven zorginstellingen: GGZ Rivierduinen, ’s Heeren Loo, Inzowijs, MEE, Stek Jeugdhulp, Flexus Jeugdplein en een aantal vrijgevestigden spanden een kort geding aan tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. De gemeenten moeten de aanbesteding voor jeugdhulp vanaf 2017 opnieuw doen.

Voorzitter GGZ Nederland Jacobine Geel: ‘Ik ben blij dat de rechter duidelijkheid heeft verschaft. Financiële risico’s mogen niet eenzijdig door gemeenten bij ggz instellingen worden neergelegd. Het is in het belang van kinderen en hun ouders dat de zorg voor jeugdigen goed geregeld en toegankelijk is. De uitspraak van de rechter onderstreept hoe belangrijk het is dat álle partijen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.’

De zorgverleners stellen dat de gemeenten voorafgaand aan de inschrijving onvoldoende informatie over de omvang en verplichtingen van de opdracht in de jeugdhulp heeft verstrekt. De rechter stelt dat de gemeenten de gevraagde informatie inderdaad ’niet of onvoldoende’ heeft gegeven. ’Het is aannemelijk dat de inschrijvers daardoor niet konden inschatten wat de omvang van de opdracht zou zijn en welke verplichtingen de opdracht voor hen mee zou brengen’, volgens de rechter. ’Daarbij komt dat de opdrachtnemer geen wachtlijsten mag laten ontstaan en alle financiële risico’s moet dragen’.

De rechter noemt het ‘disproportioneel’ om alle financiële risico’s bij de zorgverleners neer te leggen. Zorgverleners zijn verplicht hulp te bieden, maar mogen ook het budget niet overschrijden. Overschrijding van dat budget komt voor rekening van de zorgverleners. ‘De risicoverdeling tussen gemeenten en opdrachtnemer is onvoldoende evenwichtig geregeld’, aldus de rechter.

Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat gemeenten de risico’s en kortingen die Het Rijk heeft opgelegd niet eenzijdig bij zorgorganisaties mogen neerleggen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende jeugdzorg. GGZ Nederland hecht groot belang aan de uitspraak en roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2973 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail