Monitor Transitie Jeugd: jeugdhulp niet passend

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorg, jeugdhulp

14 oktober 2016 – Uit de derde kwartaalrapportage 2016 van De Monitor Transitie Jeugd komt naar voren dat het merendeel van de mensen die een beroep doet op jeugdhulp vindt dat er (nog steeds) slecht naar hen geluisterd wordt en dat de geboden hulp niet passend is. De resultaten van een aanvullende enquête laten dit duidelijk zien.

Nog steeds knelpunten
In het derde kwartaal zijn via de website van de Monitor Transitie Jeugd 178 meldingen binnen gekomen. Dit waren 51 algemene meldingen en 129 reacties op een extra vragenlijst rondom maatwerk. Uit de meldingen blijkt, dat er nog steeds grote knelpunten zijn in de jeugdhulp. Van het zoeken naar hulp en het plannen van een gesprek tot informatie over het vervolgtraject: op verschillende momenten ervaren jeugdhulpvragers hobbels op de weg naar passende zorg.

 Maatwerk

Gemeenten zouden door de decentralisatie beter in staat moeten zijn om maatwerk te bieden. Hulp en ondersteuning moeten laagdrempelig, vroegtijdig en integraal aangeboden worden, met veel ruimte voor de professional om casusgericht te werken en maatwerk te bieden.

Uit de resultaten van de vragenlijst over maatwerk blijkt, dat er op verschillende punten vaak nog geen sprake is van passende hulp. Daarnaast blijkt uit de toelichting van de respondenten dat het proces van het aanvragen van hulp vaak veel energie kost. Ze hebben het gevoel dat ze steeds weer moeten uitleggen en soms ook verdedigen waarom hulp nodig is. Het proces duurt regelmatig te lang naar hun idee en mensen krijgen de indruk dat ze zelf overal achteraan moeten gaan. “Er is nog nooit zoveel onrust in ons gezin geweest als nadat we hulp gevraagd hebben”, aldus één van de hulpvragers.

Wachten op zorg verergert de problemen
Verdiepingsbijeenkomsten naar aanleiding van meldingen over lange wachttijden (georganiseerd met het Jeugdplatform Amsterdam, waaraan ook de gemeentelijke Kinderombudsman deelnam) duiden waar problemen ontstaan in het geval van wachttijden. Ook werden er een aantal aanbevelingen geformuleerd:

  • zorg voor iemand die tijdelijk meedenkt en ondersteunt gedurende de wachtperiode, iemand die in actie kan komen als de situatie verergert
  • zorg voor voldoende budget om wachttijden te verkorten

Budgetplafonds bereikt
Naast de meldingen over de wachttijden gaat ruim een kwart van de meldingen in het derde kwartaal over de financiering en organisatie van de hulp. Budgetten zijn soms halverwege het jaar al op en kinderen moeten dan tot 2017 wachten voordat zij de nodige hulp kunnen ontvangen. Het alternatief is dat ouders de behandeling zelf betalen, maar hierdoor ontstaat er ongelijkheid: het is afhankelijk van de gemeente waar je woont of je tijdig passende hulp krijgt en afhankelijk van de mogelijkheid of de ouders zelf hulp kunnen financieren.

De volgende rapportage
De Monitor Transitie Jeugd blijft tot eind 2016 meldingen verzamelen en rapportages uitbrengen. De laatste rapportage verschijnt in december 2016, daarna zullen wij aanjagen dat er lokaal via ouder- en cliëntorganisaties wordt verdergegaan met het ophalen van signalen en het verbeteren van de jeugdhulp vanuit cliëntperspectief. Tot het einde van 2016 kunt u uw meldingen van knelpunten in de jeugdhulp doen via http://www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding.

Derde kwartaalrapportage 2016

Bron: persbericht

Dit bericht is 2826 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail