Tweede Kamer debatteert vandaag over jeugdhulp en jeugdbescherming

Facebooktwitterlinkedinmail

12 november 2018 – Vandaag heeft de vaste commissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd. LOC Jeugd heeft daarom Kamerleden een brief gestuurd om aandacht te vragen voor een aantal belangrijke zaken waarmee kinderen, jongeren en (pleeg)ouders te maken hebben. Dit doen we op basis van signalen die we krijgen van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders waarmee we in contact staan.  

Het gaat om de volgende onderwerpen:
  • #Jeugdhulpnaar21: de gestelde leeftijdsgrens voor jeugdhulp moet zo snel mogelijk verhoogd worden naar 21 jaar. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de ontwikkeling, wensen en behoeften van kinderen en jongeren.
  • Beschikbaarheid van levensbrede en onafhankelijke cliëntondersteuning om de positie van kinderen, jongeren en ouders te verstevigen. Daarbij vragen we de politiek om extra te investeren in de onafhankelijke cliëntondersteuning voor hen die ondersteuning krijgen vanuit de jeugdbescherming.
  • Waarderen en inzetten van ervaringen: het perspectief van kinderen, jongeren en ouders door hun ervaringen in te zetten gebeurt nog te weinig. Terwijl de waarde hiervan onmiskenbaar groot is en bijdraagt aan waardevolle hulpverlening: hulp die aansluit bij de belevingswereld van cliënten en wat zij nodig hebben. Daarom vraagt LOC om meer te investeren in het inzetten van ervaringsdeskundigheid.
  • Doorzettingsmacht als uiterste maatregel: LOC Jeugd is van mening dat dit instrument niet per definitie ingezet moet worden bij de toegang naar jeugdhulp. We vinden dat dit geen recht doet aan de bedoeling van de doorzettingsmacht; het moet juist afhangen van de unieke context van elk gezin in iedere gemeente.

Lees hier de brief die LOC Jeugd heeft ingezonden.

Volg maandag 12 november het debat live via de website van de Tweede Kamer.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 2748 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail