Gemeenten hebben jeugdhulp plicht, ook bij tekort

Facebooktwitterlinkedinmail

ADHD-Jeugd, jeugdpychiatrie, jeugdhulp

14 oktober 2016 – De gedeeltelijke stop op jeugdzorg die Almere tot januari 2017 heeft ingesteld, is in strijd met de Jeugdwet. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) benadrukt in een Kamerbrief dat gemeenten een jeugdhulpplicht hebben. Niet alleen in Almere geldt een gedeeltelijke stop op jeugdhulp. Ook andere gemeenten nemen maatregelen omdat het geld (bijna) op is.

Zorgplicht
De Jeugdwet is volstrekt helder, aldus Van Rijn. Gemeenten hebben, op grond van artikel 2.3 de plicht passende jeugdhulp te leveren voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. De ‘zorgplicht beperkt zich dus niet tot acute hulpvragen’, schrijft Van Rijn aan de Kamer. ‘Het enkele feit dat het gemeentelijk budget voor jeugdhulp overschreden (dreigt) te worden doet niet af aan die jeugdhulpplicht.’

Vraagtekens
Almeerse jongeren kunnen tot 2017 alleen gebruik maken van jeugd-ggz of residentiële jeugdhulp bij crisis, een door de kinderrechter opgelegde maatregel (gedwongen kader) of in andere situaties waarbij directe hulp nodig is. Die beoordeling ligt weliswaar bij zorgprofessionals, maar voordat met de hulp wordt gestart, moet bij de gemeente om toestemming worden gevraagd. Almere zegt deze maatregelen te moeten nemen omdat het budget niet toereikend is. ‘De werkwijze die de gemeente Almere nu hanteert, roept bij mij vraagtekens op’, schrijft Van Rijn aan de Kamer. De staatssecretaris heeft geen aanwijzingen dat het budget sociaal domein van Almere, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, ‘onjuist is vastgesteld c.q. dat de zorgvraag in Almere groter is dan in andere gemeenten’. Nadat verantwoordelijk wethouder René Peeters (D66) opheldering over de maatregelen aan zijn eigen raad heeft gegeven, moet hij Van Rijn informeren. De Almere raad praat vanavond over de kwestie.

Wachtlijsten
Almere is niet de enige gemeente die vanwege budgettaire problemen maatregelen neemt. Uit de vandaag verschenen derde kwartaalrapportage Monitor Transitie Jeugd blijkt dat meer dan een kwart van de 178 meldingen van ouders en jongeren gaat over de financiering en organisatie van de hulp. De budgetten zijn op en kinderen moeten tot 2017 wachten tot zij de nodige hulp krijgen.
Duurdere zorg

‘Ouders krijgen steeds vaker te horen dat budgetten op zijn en de hulp in 2016 niet meer geboden kan worden. Gemeenten bieden in dergelijke gevallen nauwelijks informatie of alternatieven. Een alternatief dat sommige melders wel gekregen hebben is het zelf betalen van de behandeling.’ De ongelijkheid die hierdoor ontstaat zien de melders als zeer onwenselijk, zo meldt de monitor. Daarnaast verergeren de problemen veelal tijdens het wachten, waardoor de uiteindelijke zorg complexer en duurder maakt.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Dit bericht is 3332 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail