Kunstzinnige therapie is effectief bij de behandeling van angst

Facebooktwitterlinkedinmail

23 januari 2020 – Op 22 januari 2020 verdedigde Annemarie Madani-Abbing haar proefschrift ‘Art Therapy & Anxiety’ aan de Universiteit van Leiden. 

Annemarie Madani-Abbing, docent-onderzoeker bij Hogeschool Leiden (HL), onderzocht als duale promovendus een interventie die vaak wordt toegepast in de behandeling van angst, maar tot op heden weinig is onderzocht: vaktherapie beeldend, en kunstzinnige therapie in het bijzonder. Kunstzinnige therapie is vaktherapie op antroposofische basis.

Het primaire doel was om de effectiviteit van beeldende therapie bij de behandeling van angst te onderzoeken en de werkingsmechanismen ervan te exploreren. Uitkomsten van een randomised controlled trial (RCT) toonden voorlopig bewijs van de effectiviteit van beeldende therapie, in vergelijking met een wachtlijst conditie.

De behandeling, bestaande uit drie maanden kunstzinnige therapie, liet grote effecten zien op de vermindering van de ernst van angstsymptomen bij vrouwen. De therapie verbeterde eveneens de kwaliteit van leven en verschillende aspecten van zelfregulatie: 10-12 sessies leidden tot een hogere HRV in rust (wat kan duiden op een algeheel lager stressniveau), verbeteringen in de emotieregulatie (o.a. emoties beter kunnen hanteren) en verbeteringen in de dagelijkse executieve functies (o.a. het kunnen uitvoeren van dagelijkse taken, werkgeheugen en plannen/organiseren).

Het tweede doel was te onderzoeken hoe case studies kunnen worden gebruikt in onderzoek binnen dit vakgebied. Dit deel van het proefschrift was gericht op het ontwikkelen van tools met en voor therapeuten in de klinische praktijk, en voor het onderwijs. Een publicatierichtlijn voor case reports werd ontwikkeld en positief geëvalueerd in de praktijk. Een case report van een vrouwelijke cliënt met angst liet zien dat het angstniveau sterk daalde en dat de verbeteringen in de emotieregulatie en de executieve functies mogelijk tot stand werden gebracht door specifieke gestructureerde kunstzinnige oefeningen.

De uitkomsten van dit promotieonderzoek ondersteunen de indicatie voor beeldende therapie bij angst en geven aanwijzingen voor het verder bestuderen van de effectiviteit en werkingsmechanismen, om de specifieke indicaties duidelijker te kunnen stellen en de klinische praktijk te ondersteunen.

Bron: universiteitleiden.nl 

Dit bericht is 4729 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail