Zelfhulpprogramma ‘Druk in de klas’ vermindert symptomen ADHD licht

Facebooktwitterlinkedinmail

28 november 2018 – Leerkrachten merken na gebruik van het nieuwe zelfhulpprogramma Druk in de Klas een kleine verbetering bij hun leerling(en) ten aanzien van ADHD-symptomen en sociaal functioneren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Betty Veenman die het zelfhulpprogramma onderzocht op effectiviteit.

Deze positieve effecten worden niet bevestigd door instrumenten vanuit een ander perspectief (bewegingsmeters, klassenobservaties, sociogrammen die acceptatie door klasgenoten meten) en gedrag in de thuissituatie verbetert evenmin. De positieve effecten van het programma op ADHD-symptomen blijken groter voor oudere kinderen, kinderen uit hoger-opgeleide gezinnen en kinderen zonder ernstige bijkomende gedragsproblemen.

Zelfhulpprogramma
Druk in de Klas biedt via een zelfstandig te gebruiken handleiding gedragsmatige handvatten voor basisschoolleerkrachten die behoefte hebben aan hulp bij de omgang met druk gedrag in de klas. Het zelfhulpprogramma lijkt een veelbelovende methode voor kinderen met ADHD-symptomen zonder aanvullende uitdagingen. Meer intensieve, individuele begeleiding lijkt echter nodig voor kinderen van lager-opgeleide ouders of met ernstige bijkomende gedragsproblemen.

Veenman: “Een verklaring voor de bevinding dat alleen leerkrachten effecten rapporteren is dat de andere instrumenten andere aspecten van gedrag meten, of niet in staat waren om de positieve effecten van Druk in de Klas te registreren. Een alternatieve verklaring voor dit verschil is dat de positieve leerkracht-gerapporteerde effecten alleen de beleving van leerkrachten heeft veranderd, in plaats van het daadwerkelijke gedrag van het kind.”

Beleving leerkracht belangrijk
De beleving van de leerkracht kan bijvoorbeeld zijn veranderd vanwege de psycho-educatie over druk en ongeconcentreerd gedrag, de positieve verwachtingseffecten of de geïnvesteerde tijd. Veenman: “Ongeacht de verklaring, moet het belang van de positieve verandering van de leerkrachtbeleving niet worden onderschat. Als een leerkracht de beleving heeft dat het gedrag van een leerling verbetert, kan dit ook de houding van de leerkracht richting dit kind verbeteren en zorgen voor een positievere leerkracht-leerling interactie.”

Druk in de Klas!
Leerkrachten kunnen dit zelfhulpprogramma in de klas gebruiken. Op www.drukindeklas.nl staat meer informatie over de methode en kan de methode besteld worden. Gezien het passend onderwijs, de hoge werkdruk bij leerkrachten en de verplichting van scholen om gepaste zorg te bieden voor al hun leerlingen, kan een zelfhulpprogramma van grote waarde zijn.

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Bron: vu.nl

Dit bericht is 3152 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail