Kamerbrief over excuusbrief GGZ-kliniek Altrecht aan nabestaanden na zelfdoding

Facebooktwitterlinkedinmail

10 oktober 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over een excuusbrief van de kliniek voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Altrecht aan nabestaanden van een patiënte, en over de resultaten van het onderzoek dat Altrecht en de penitentiaire inrichting (PI) Zaandam hebben ingesteld naar aanleiding van de zelfdoding van de patiënte.

Bij de regeling van werkzaamheden van 11 september jl. heeft uw Kamer verzocht geïnformeerd te worden naar aanleiding van berichtgeving over een excuusbrief van ggz-kliniek Altrecht aan de nabestaanden van S.Z. en meer in het bijzonder over de resultaten van het onderzoek dat ggz-kliniek Altrecht en de penitentiaire inrichting Zaandam hebben ingesteld naar aanleiding van de zelfdoding van S.Z.

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden van deze jonge vrouw die door suïcide om het leven is gekomen. Haar verhaal is aangrijpend. Ik vind het van groot belang dat de gebeurtenissen goed door de betrokken organisaties worden onderzocht, zodat zij hieruit lering kunnen trekken en in vergelijkbare situaties herhaling waar mogelijk kan worden voorkomen.

Naar aanleiding van een artikel over deze zaak in het Algemeen Dagblad van 8 september 2018 zijn tevens Kamervragen gesteld door het Kamerlid Van Gerven (SP), de antwoorden op deze Kamervragen heeft u op 2 oktober jl. ontvangen (tk- 2018-2019-147). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft laten weten dat er een tweetal onderzoeken wordt uitgevoerd. In opdracht van de penitentiaire inrichting Zaandam heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden door een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de gebeurtenissen rondom de suïcide en de zorgverlening aan deze jonge vrouw gedurende haar detentie. De IGJ heeft na beoordeling van de onderzoeksrapportage besloten om aanvullend nader onderzoek te doen naar enkele zorginhoudelijke aspecten. Dit nadere onderzoek is nog niet afgerond.

Daarnaast is ook Altrecht gestart met een onderzoek naar het verloop van de zorg en het handelen door Altrecht onder leiding van een door een onafhankelijk voorzitter geleide onderzoekscommissie. Deze onderzoeksrapportage zal naar verwachting dit jaar gereed zijn. De IGJ zal ook deze onderzoeksrapportage en de eventuele verbetermaatregelen beoordelen.

Afhankelijk van de uitkomsten van beide onderzoeken bekijkt de IGJ of aanvullend onderzoek en/of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Uiteraard is het van belang om daar waar mogelijk te leren. Tegelijkertijd ben ik terughoudend individuele casuïstiek in uw Kamer te bespreken. Dat lijkt mij niet passend. De IGJ zal daar waar bredere lessen kunnen worden getrokken, deze delen met het beroepsveld.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis

Bron: rijksoverheid.nl

Denk je aan zelfmoord? Praten helpt! Bel 0900-0113 of kijk op 113.nl

Dit bericht is 3483 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail