10 oktober 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving over een excuusbrief van de kliniek voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Altrecht aan nabestaanden van een patiënte, en over de resultaten van het onderzoek dat Altrecht en de penitentiaire inrichting (PI) Zaandam…

7 mei 2018 – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de onderuitputting in het macrokader voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Geachte voorzitter, Op 18 april jl. heb ik met uw Kamer gedebatteerd over zorg aan personen met verward gedrag. In dit debat zijn vragen gesteld over de onderuitputting in het macrokader voor de…