Hoe laten we mensen met autisme beter meetellen in de maatschappij?

Facebooktwitterlinkedinmail

10 januari 2019 – In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie van mensen met autisme een groot goed. Mensen met autisme ervaren vaak in verschillende levensfases beperkingen die hun participatie in de weg staan. De overheid (ZonMw) heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun naasten beter te betrekken bij de maatschappij.

Met de subsidie wordt een vervolg gegeven aan de Academische Werkplaats Autisme waarin cliëntenorganisaties, gemeentes, organisaties die zich gespecialiseerd hebben in autisme (TOP GGZ afdelingen, LVB en/of Jeugdzorgorganisaties), universitaire centra vanuit verschillende disciplines (gedragswetenschappen, medisch) en hogescholen samenwerken. De partijen bundelen hun kennis om producten en procedures te ontwikkelen die de diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun naasten bevorderen en daarmee de situatie van hen verbeteren.

Wat is het probleem?

De kennis over autisme is bij professionals binnen diverse sectoren en disciplines vaak versplinterd. Ook worden de visies en wensen van autistische mensen zelf en/of van hun naasten niet altijd voldoende meegenomen in het ontwikkelen van autisme kennis en zorg. Het gevolg is dat de zorg voor mensen met autisme en hun naasten niet altijd goed aansluit bij hun behoeften. Ook de begeleiding en verwijzing van mensen met autisme verloopt niet altijd optimaal. Mensen met autisme en hun naasten voelen zich soms verstrikt in een complex net van instanties. Zij lopen hierdoor regelmatig vast. Vooral wanneer een onderliggend probleem zich uit op verschillende levensterreinen, zoals thuis, op school of werk, of in vrije tijd.

Wat moet er verbeteren?

Om hier verbetering in aan te brengen moet er een betere samenwerking zijn bij het ontwikkelen en implementeren van kennis tussen:

  • mensen met autisme van alle leeftijden- met of zonder een verstandelijke beperking,
  • hun naasten,
  • de praktijk (diverse zorg- en onderwijspartijen),
  • onderzoek,
  • onderwijs (aan professionals)
  • en beleidsmakers.

Op die manier kan de begeleiding, behandeling en toeleiding – en daarmee de samenlevingsparticipatie – van mensen met autisme en hun naasten duurzaam verbeterd worden.

Wat gaat de Academische Werkplaats Autisme doen?

De AWA gaat:

  • Samenwerken met mensen met autisme van alle leeftijden en met of zonder een verstandelijke beperking om zo nog meer te leren over wat mensen met autisme helpt om zich beter te voelen en te kunnen doen wat bij hen past.
  • Inventariseren welke kennis alle belanghebbenden nodig hebben. Deze peilingen worden gebruikt om een nationale kennisagenda autisme samen te stellen.
  • Kennis bundelen en uitbreiden over deelname aan de samenleving van mensen met autisme om een aanpak te ontwikkelen die hen helpt prettiger samen te leven. Daarbij wordt rekening gehouden met behoeftes van mensen met autisme en hun omgeving: in het gezin, op school, in werk, vrije tijd en bij het wonen.

Academische Werkplaats Autisme

Bron: uva.nl

Dit bericht is 5961 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail