netwerkpsychiatrie, participatie en rehabilitatie, participatie, rehabillitatie, IPS, werk, proeftuin Netwerkzorg, Samen Sterk zonder Stigma, sociale werkplaats, sterk door werk

4 oktober 2023 –  Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende organisaties rondom het thema participatie en rehabilitatie. Onlangs is het rapport van deze raadpleging verschenen op de website van Phrenos. Meer inzicht  Met deze veldraadpleging beoogde Phrenos inzicht te krijgen in hoe deelnemende organisaties zich inzetten op het gebied van participatie en…

participatiewet, handicap, VN-verdrag, werk, arbeidsbeperking, betaald werk, participatie, arbeidsparticipatie

15 januari 2021 – In 2018 startte het programma ‘Onbeperkt meedoen!’. Dit programma is een praktische uitwerking van het VN-verdrag handicap. Het doel is dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Met jaarlijkse peilingen onder leden van het panel Psychisch Gezien wordt deze ambitie gemonitord voor…

13 maart 2020 – FNO wil de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16–35 jaar. Met het Programma ‘GeestKracht’ (looptijd 5 jaar vanaf maart 2020) richt FNO zich op (elkaar versterkende) preventie en participatie. GeestKracht streeft via een programmatische aanpak naar het verkleinen van achterstanden voor deze grote (840.000) en diverse groep jongvolwassenen met…