Ketamine helpt bij jongeren met therapieresistente depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

5 maart 2021 – Depressie bij jongeren komt veel voor en wordt in verband gebracht met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Hoewel intraveneuze ketamine werkzaamheid heeft getoond bij therapieresistente depressie bij volwassenen, is de werkzaamheid bij pediatrische populaties onbekend. De onderzoekers voerden een placebo gecontroleerde studie uit naar de veiligheid en werkzaamheid van ketamine bij jongeren met een depressieve stoornis.

In dit gerandomiseerde, dubbelblinde, klinisch onderzoek kregen 17 jongeren (13-17 jaar) met de diagnose depressieve stoornis een enkelvoudige intraveneuze injectie met ofwel ketamine of midazolam, en 2 weken later omgekeerd. Alle deelnemers hadden eerder minstens één antidepressivum geprobeerd en voldeden aan het ernstcriterium van een score> 40 op de Children’s Depression Rating Scale – Revised. De primaire uitkomstmaat was de score op de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 24 uur na de behandeling.

Resultaten:

Een enkele ketamine-injectie verminderde de depressieve symptomen significant 24 uur na het inspuiten in vergelijking met midazolam (MADRS-score: midazolam, gemiddeld = 24,13, SD = 12,08, 95% BI = 18,21, 30,04; ketamine, gemiddeld = 15,44, SD = 10,07, 95% -BI = 10,51, 20,37; gemiddeld verschil = -8,69, SD = 15,08, 95% BI = -16,72, -0,65, df = 15; effectgrootte = 0,78). In secundaire analyses bleken de positieve effecten van de behandeling met ketamine 14 dagen na de behandeling te ervaren, het laatste tijdpunt dat werd beoordeeld, zoals gemeten door de MADRS (maar niet zoals gemeten door de Children’s Depression Rating Scale – Revised).

Een significant groter deel van de deelnemers ervoer een effect op ketamine gedurende de eerste 3 dagen na injectie in vergelijking met midazolam (respectievelijk 76% en 35%). Ketamine werd in verband gebracht  met voorbijgaande dissociatieve symptomen bij  deelnemers, maar er waren geen ernstige bijwerkingen.

Conclusies:

In dit eerste gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoek met intraveneuze ketamine bij jongeren met depressie, laten de bevindingen zien dat de behandeling acuut goed wordt verdragen en een significante kortdurende (2 weken durende) werkzaamheid heeft bij het verminderen van depressieve symptomen in vergelijking met een actieve placebo.

Bron: ajp.psychiatryonline.org

Dit bericht is 3344 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail