Een gedecentraliseerde Jeugdwet: zegen of vloek?

Facebooktwitterlinkedinmail

1 maart 2017 – ‘De uitvoering van de gedecentraliseerde Jeugdwet is té complex en té versnipperd geraakt. De uitvoeringskosten bij gemeenten en zorgaanbieders zijn daardoor aanzienlijk toegenomen; een groot deel daarvan zal structureel blijken te zijn. ‘ Dat is een van de conclusie van   Han van Leeuwen zelfstandig adviseur en interim- projectmanager voor diverse zorginstellingen in de WLZ, ZVW, WMO en Jeugdwet.

Jeugdwet

Met ingang van 1 januari 2015 is een groot deel van de Jeugdwet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen. Doel van de decentralisatie was en is om de zorg dichter bij de burgers en hun directe sociale omgeving te brengen. De gemeente heeft, zo is de gedachte, meer mogelijkheden om de specifieke omstandigheden van haar burgers in kaart te brengen en daarna te handelen dan een zorgverzekeraar ‘op afstand’.

De gevolgen zijn:

  • Te veel contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders
  • Te grote verscheidenheid in uitvoeringsbepalingen tussen gemeenten onderling
  • Te weinig efficiënte toepassing mogelijkheden elektronische gegevensuitwisseling
  • Te hoge uitvoeringskosten bij zowel gemeenten als zorgaanbieders
  • Aanzienlijk minder middelen beschikbaar voor zorg zelf

Aanloop naar een nieuw systeem

De planning en verwachting is dat met ingang van 2018, na het verstrijken van de overgangsperiode van 3 jaar door gemeenten weer nieuwe (financierings)regels voor de kinder- en jeugdpsychiatrie opgesteld zullen worden. In reeds verschenen studies en notities komt naar voren dat er in beginsel sprake is van een drietal varianten:

  • Inputfinanciering
  • Taakgerichte financiering
  • Outputfinanciering

De verwachting is dat alle drie systemen naast elkaar zullen gaan ontstaan dan wel varianten daarop (mogelijk zelfs binnen één gemeente). Zorgaanbieders krijgen te maken met een waaier aan verschillende systemen. Verwachte gevolgen hiervan zijn de uitvoeringskosten bij gemeenten en zorgaanbieders nog verder zullen toenemen.

Het zou goed zijn als er nog vóór de introductie van nieuwe bekostigingsregels Jeugdwet in 2018 onderzoek gedaan zou worden naar de impact van de hiervoor genoemde nadelige effecten van de gedecentraliseerde Jeugdwet.

Lees hier het uitgebreide artikel ‘Een gecentraliseerde Jeugdwet‘  (Pdf) van Han J.M. van Leeuwen RA

 

Dit bericht is 4973 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail