Aanwijzing voor jeugdhulpaanbieder Flevostate uit Emmeloord

Facebooktwitterlinkedinmail

3 januari 2022 –  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft jeugdhulpaanbieder Flevostate uit Emmeloord een aanwijzing gegeven. Flevostate biedt hulp en verblijf aan jeugdigen tot achttien jaar. De hulp aan kwetsbare jeugdigen die bij Flevostate wonen, schiet ernstig te kort. Jeugdigen kunnen om deze reden onvoldoende veilig opgroeien binnen Flevostate. Flevostate moet maatregelen nemen om binnen vier maanden aan de aanwijzing te voldoen.

Dit is er aan de hand
Op 24 september en 12 oktober bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan drie locaties van Flevostate. De inspectie ziet dat één van de panden verwaarloosd, vies en op verschillende punten fysiek onveilig is voor de jeugdigen. Flevostate heeft deze locatie gesloten.

De jeugdhulpaanbieder biedt hulp in een open setting. Hier is het niet toegestaan om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten, behalve als er een noodsituatie is. Bij sommige jeugdigen is sprake van complexe problematiek en het lukt Flevostate niet altijd om deze jeugdigen de juiste hulp te bieden. Ze pakken en houden jeugdigen bijvoorbeeld regelmatig vast als er een ingewikkelde situatie op de groep ontstaat. Daarnaast heeft de bestuurder de inspectie over een aantal zaken verkeerd geïnformeerd in zijn voortgangsrapportage.

Aanwijzing
De inspectie verplicht Flevostate met een aanwijzing maatregelen te nemen om de hulp blijvend te verbeteren. Zo moet Flevostate bijdragen aan een gezonde ontwikkeling in een huiselijke omgeving. Dit betekent een veilige en schone omgeving voor alle jeugdigen. Ook verwacht de inspectie dat de medewerkers van Flevostate professionele afwegingen maken over de veiligheid van de jeugdigen. En dat zij hierbij geen vrijheidsbeperkende maatregelen als vastpakken en vasthouden gebruiken. Flevostate moet  zorgen voor genoeg deskundige en vakbekwame medewerkers. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers regelmatig bijscholing krijgen.

Hoe nu verder
Door de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Sinds 22 oktober verblijven er geen jeugdigen meer op één van de locaties van Flevostate. Voor de andere twee locaties maken de betrokken verwijzers van de jeugdigen een afweging of de plek passend en voldoende veilig is voor de jeugdige. Als Flevostate niet binnen vier maanden aan de aanwijzing voldoet, zal de inspectie passende vervolgmaatregelen nemen.

Bron: igj.nl 

Dit bericht is 3139 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail