FNV en CNV zeer kritisch op GGZ-plannen van het Zorginstituut

Facebooktwitterlinkedinmail

14 december 2020 – FNV Zorg en Welzijn en CNV hebben het Zorginstituut ZiNL dringend geadviseerd niet tot invoering van de nieuwe kwaliteitsmodule in de GGZ over te gaan. De vakbonden zijn niet tevreden over de nieuwe Generieke Module Indiceren en Coördineren van ZiNL.

ZiNL moet de kwaliteit van de zorg in Nederland waarborgen en bepaalt welke zorg in het verzekerde pakket komt. Kern van de nieuwe module is dat in de rol van regiebehandelaar een strikte scheiding wordt aangebracht tussen GGZ-professionals die indiceren en coördineren. Voor de nieuwe functies kijkt de module alleen naar opleiding en niet meer naar ervaring. Bovendien mogen volgens het plan, de taken van indiceren en coördineren in een behandeltraject niet bij dezelfde professional liggen.

Nieuwe onrust
Vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV betwijfelen of dit de kwaliteit van zorg ten goede komt en vrezen voor nieuwe onrust in de sector. De invoering van de regiebehandelaar als vervanger van de hoofdbehandelaar veroorzaakte in 2018 al veel onrust: ervaren medewerkers vertrokken en zorgprogramma’s liepen vertraging op of gingen verloren.

Generieke Module zorgt voor langere wachtlijsten, meer regeldruk en bureaucratie

Verpleegkundig specialist onder druk
De Generieke Module verbindt aan de rol van Indicerend Zorgverlener de eis van een opleiding op postacademisch niveau. Verpleegkundig Specialisten komen hiervoor dan niet meer in aanmerking, terwijl zij nu wel kunnen werken als regiebehandelaar. Hiermee dreigt uitholling van de huidige verpleegkundige- en agogische functies. Dit plan van ZINL doet sterk denken aan het debacle rond de gestrande Wet Big 2, die voorbij ging aan de ervaring en competenties van verpleegkundigen, door alleen nog naar opleiding te kijken.

Weer meer regeldruk
De nieuwe opzet houdt bovendien geen rekening met een van de grootste uitdagingen van de GGZ op dit moment: hoe zorgen we dat mensen die hulp nodig hebben die ook spoedig krijgen? De wachtlijsten en de werkdruk zijn al knelpunten. De vakbonden vrezen dat deze Generieke Module zal leiden tot nog langere wachtlijsten, toenemende regeldruk en meer bureaucratie.

Wijzigingen toegezegd
Naar aanleiding van de kritiek van FNV Zorg en Welzijn en CNV, heeft ZiNl wijzigingen toegezegd. Het instituut komt in december met de aangepaste versie. De bonden zullen die opnieuw kritisch bekijken, om te zorgen dat de strakke scheiding tussen indiceren en coördineren er daadwerkelijk uit is gehaald.

Bron: fnv.nl

 

Dit bericht is 4764 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail