Zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen tijdens lockdown open blijven

Facebooktwitterlinkedinmail

19 december 2020 – Het kabinet is bij de aankondiging van de huidige coronamaatregelen heel duidelijk geweest dat tijdens de lockdown algemene voorzieningen voor kwetsbare burgers open mogen blijven en een belangrijke functie vervullen.  Dat geldt voor buurtcentra, maar ook voor allerlei zelfregie- en herstelinitiatieven.

De afgelopen dagen is de handreiking die MIND eerder met VNG en Valente hiervoor ontwikkeld heeft, geactualiseerd. Deze handreiking beschrijft hoe voorzieningen op een aangepaste wijze en met inachtneming van de coronaregels open kunnen blijven voor kwetsbare burgers, ook tijdens de lockdown en de feestdagen.

MIND roept betreffende voorzieningen en gemeenten op om de komende weken de deuren voor kwetsbare burgers open te houden. De handreiking kan hierbij helpen. De behoefte aan contact en steun is groot.

Doel van deze handreiking is om algemene voorzieningen in goede afstemming met gemeenten open te houden voor besloten en georganiseerde bijeenkomsten voor kwetsbare groepen, waardoor voor hen de toegang tot de voor hen belangrijke en noodzakelijke zorg en ondersteuning mogelijk blijft.

Gevolgen van sluiting van dergelijke voorzieningen zouden o.a. kunnen zijn: verergering psychische klachten, verward gedrag, overlast, escalatie, suïcidaliteit, isolement, verwaarlozing, overbelasting van mantelzorgers, etc.

Download de handreiking hier>>

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2122 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail