Trends in emotioneel welbevinden van jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

14 december 2020 – Resultaten van het Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek 2005-2017. De rol van ervaren schooldruk, communicatie met ouders en gepest worden bij jongeren. 

Deze factsheet beschrijft recente trends in emotioneel welbevinden bij jongeren in Nederland, en de mate waarin mogelijke veranderingen in schooldruk en sociale relaties met ouders en leeftijdgenoten hierin een rol spelen.

Kernpunten :

  • Het emotioneel welbevinden van jongeren nam tussen 2005 en 2017 licht af: zij hadden iets meer emotionele problemen en psychosomatische klachten en waren iets minder tevreden met het leven. Deze afname in emotioneel welbevinden vond vooral plaats tussen 2009 en 2013.
  • De druk die jongeren door school ervaren is tussen 2009 en 2017 gestegen. De sociale relaties van jongeren zijn tussen 2013 en 2017 verbeterd: zij communiceerden makkelijker met hun ouders en werden minder gepest.
  • De afname in emotioneel welbevinden in de periode 2009 en 2013 wordt voor
    een groot deel verklaard door een toename van schooldruk in dezelfde periode. Ondanks dat schooldruk verder toenam tussen 2013 en 2017, daalde het emotioneel welbevinden tussen 2013 en 2017 niet meer verder. Waarschijnlijk hebben de positieve trends in sociale relaties hierin een beschermende rol gespeeld.
  • Meisjes rapporteerden in het algemeen een lager emotioneel welbevinden dan jongens. Daarbij is het verband tussen welbevinden en schooldruk enerzijds en sociale relaties anderzijds bij meisjes sterker dan bij jongens. De trends voor emotioneel welbevinden zijn echter voor meisjes en jongens gelijk.

 Gratis download

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 2724 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail