Eerste paal voorziening voor langdurige zorg bij GGZ Delfland

Facebooktwitterlinkedinmail

30 april 2021 – Op het Sint Joristerrein in Delft is vandaag het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Wlz voorziening. In het bijzijn van Iris Bandhoe (raad van bestuur), Daan van Dam (manager behandelzaken), Barbara Brouwer (manager bedrijfsvoering), Gijs Puijman (projectleider vastgoed & huisvesting) en Ellen Dekker (manager facilitair bedrijf & vastgoedbeheer), gaf Diana Bron (voorzitter van de cliëntenraad) als vertegenwoordiger van de cliënten vanuit de hei-installatie een klap op de eerste paal. Hiermee is de bouw van de nieuwe voorziening voor langdurige zorg cliënten en cliënten met een dubbele diagnose een feit.

Langdurige zorg
De nieuwe langdurige zorg voorziening van GGZ Delfland komt te staan op het terrein aan de Sint Jorisweg in Delft. In deze voorziening komen mensen te verblijven met psychische problemen die langdurige zorg nodig hebben. Ook mensen met psychische problemen in combinatie met een verslaving, ook wel bekend als dubbele diagnose, zijn welkom en kunnen in de nieuwe voorziening onder één dak begeleid en behandeld worden. Bij een verslaving kun je denken aan bijvoorbeeld softdrugs en/of alcohol. GGZ Delfland behandelt geen harddrugsverslavingen. De kliniek is een aanvulling op de reeds bestaande detoxkliniek. Het gaat om cliënten die vallen onder de wet langdurige zorg (Wlz), maar ook cliënten met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De zorg in deze voorziening
Een deskundig team gaat de cliënten in de langdurige zorg voorziening behandelen volgens een voor deze doelgroep op maat gemaakt zorgprogramma. Ook ervaringsdeskundigen krijgen een vaste rol in het team. De basis van het zorgprogramma bestaat uit het creëren van een rustige omgeving waar een gezonde leefstijl wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Er is veel aandacht voor onder andere een zinvolle daginvulling, gezonde maaltijden, persoonlijke verzorging en beweging. In de gezamenlijke keukens wordt zelf gekookt met hulp van voedingsmedewerkers, Doel Delfland begeleidt de dagbesteding en sportieve activiteiten, en verpleegkundigen en maatschappelijk werkers (agogen) verzorgen diverse trainingen en workshops die passen in een gezonde leefstijl.

Systeembouw
Voor deze nieuwbouwlocatie op het Joristerrein in Delft zijn in 2020 de bouwplannen ontwikkeld. Leeuwenkamp architecten heeft het gebouw, een combinatie van reguliere en systeembouw, ontworpen. Het wordt een bijna energie neutraal gebouw, een zogenaamde BENG. En het wordt het eerste pand van GGZ Delfland dat gasloos wordt, en daardoor een lage CO2-footprint krijgt.

De planning is dat het gebouw in het 1e kwartaal van 2022 gereed is. Het inhuizen van de cliënten zal daarna gefaseerd verlopen over een periode van een aantal weken. Het gebouw bestaat uit 3 etages, waarvan de bovenste 2 etages ruimte bieden voor 40 cliënten, verspreid over 4 woondelen. Ieder woondeel bestaat uit 10 kamers en beschikt over een eigen gezamenlijke keuken, woonkamer en balkon. In de dakopbouw bevindt zich een grote gemeenschappelijke ruimte. De kamers zijn voorzien van een eigen douche en toilet.

Voorgeschiedenis
Al in 2018 hebben Gemeente Delft, DSW Zorgkantoor, stichting Perspektief en GGZ Delfland afgesproken dat GGZ Delfland een dergelijke voorziening zou opstarten voor cliënten met een langdurige zorgvraag, soms in combinatie met een verslaving. Nu is dat dan zover. Begin 2022 stromen er 40 cliënten in die nu nog bij Perspektief verblijven. Veel van deze cliënten zijn al bekend bij GGZ Delfland, omdat zij al door de behandelaren uit de FACT-teams van GGZ Delfland behandeld worden bij Perspektief. Met de nieuwe voorziening komen deze cliënten integraal over van Perspektief naar GGZ Delfland en wordt het mogelijk om het langdurig verblijven, begeleiden en behandelen voor deze groep cliënten onder één dak geïntegreerd aan te bieden. Na de instroom van de cliënten van Perspektief is er ook ruimte voor andere zorgaanbieders om cliënten door te verwijzen naar deze voorziening.

Zorgproces

Daan van Dam (manager behandelzaken) en Barbara Brouwer (manager bedrijfsvoering) werken samen met deskundige collega’s aan de realisatie van het zorgprogramma en het inrichten van het zorgproces.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2730 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail