meldpunt, autonomie bevorderend beleid, zorgvraagtypering, gedwongen zorg, CQi, herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

14 december 2020 – FNV Zorg en Welzijn en CNV hebben het Zorginstituut ZiNL dringend geadviseerd niet tot invoering van de nieuwe kwaliteitsmodule in de GGZ over te gaan. De vakbonden zijn niet tevreden over de nieuwe Generieke Module Indiceren en Coördineren van ZiNL. ZiNL moet de kwaliteit van de zorg in Nederland waarborgen en…

9 juli 2019 – FNV Zorg & Welzijn heeft met GGZ Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor 89.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Gedurende de looptijd van 2,5 jaar krijgen de medewerkers een totale structurele loonsverhoging van 8,38%. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 500 euro. Dit levert een GGZ-medewerker…

25 januari 2017 – De onderhandelingen voor de nieuwe cao GGZ zijn maandag 23 januari gestart. Onder het motto “investeer in mensen” hebben FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ de gezamenlijke inzet bij GGZ Nederland neergelegd. De inzet is een samenvatting van de onderwerpen die medewerkers in de GGZ aan…