CQi, herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

14 december 2020 – FNV Zorg en Welzijn en CNV hebben het Zorginstituut ZiNL dringend geadviseerd niet tot invoering van de nieuwe kwaliteitsmodule in de GGZ over te gaan. De vakbonden zijn niet tevreden over de nieuwe Generieke Module Indiceren en Coördineren van ZiNL. ZiNL moet de kwaliteit van de zorg in Nederland waarborgen en…