Input MIND voor debat over Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juni 2022 – Vandaag debatteert de Vaste Kamercommissie VWS over de Zorgverzekeringswet en eigen bijdrage in de zorg. MIND vraagt in haar brief aan de Kamer aandacht voor transparantie van de zorgverzekeraars zodat cliënten op basis van volledige informatie voor een zorgverzekeraar kunnen kiezen.

Zorgverzekeraars moeten hiervoor op tijd contracten met zorgaanbieders afsluiten. Daarnaast wil MIND dat de financiële consequenties van een nieuwe vorm van eigen bijdrage voor ggz-cliënten worden doorberekend voordat daarover besloten wordt.

Cliënt riskeert lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars hebben zowel een zorgplicht als een informatieplicht naar hun verzekerden. Dat laatste betekent dat zij op tijd bekend moeten maken wanneer iets verandert in hun polis of premie zodat een verzekerde op tijd kan beslissen of hij bij de betreffende zorgverzekeraar blijft. Belangrijk voor een verzekerde is bijvoorbeeld met welke zorgaanbieders de verzekeraar een contract afsluit. Een groot aantal verzekeraars vergoedt nog maar 75% van niet-gecontracteerde ggz-aanbieders.

MIND wil dat verzekeraars deze informatie jaarlijks voor 1 december geven, desnoods door middel van een wettelijke termijn. Zeker nu de wachttijden in de ggz zo lang zijn, is het van belang dat cliënten zelf een behandelaar kunnen kiezen en dat de capaciteit niet extra beperkt wordt. Verder is keuzevrijheid in de ggz een cruciaal element van de kwaliteit van zorg, omdat de persoonlijke klik met en het vertrouwen in de therapeut belangrijk zijn voor het resultaat van de behandeling. Het mag niet zo zijn dat cliënten die gebruik maken van de keuzevrijheid, daar een steeds hogere prijs voor moeten betalen.

Eigen risico voor ggz-cliënten doorberekenen

Een ander punt waar we in het debat aandacht voor vragen, is de eigen bijdrage voor zorg. MIND is blij dat na het debat van september 2021 de NZa ook de ggz heeft meegenomen in haar verkenning voor een nieuw systeem van eigen bijdrage. In dit systeem betalen cliënten een eigen bijdrage per behandeling, zo is het idee. De geleverde verkenning maakt echter te weinig inzichtelijk wat de kostenconsequenties voor ggz-cliënten zijn. Een aantal varianten heeft namelijk zeer nadelige gevolgen voor de portemonnee van mensen. Bovendien is de berekening enkel gemaakt voor zorg die valt onder de Zvw. Dit is geen compleet beeld: veel ggz-cliënten hebben ook te maken met de eigen bijdrage vanuit de Wmo en/of vanuit de Wlz.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1196 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail