Verlenging TOPGGz-keurmerk voor GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Facebooktwitterlinkedinmail

6 oktober 2021 – GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula mag ook voor komende vier jaar het TOPGGz-keurmerk voeren. Vanaf 2008 heeft GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula dit keurmerk. Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft het keurmerk na hervisitatie opnieuw voor vier jaar toegekend.

Over GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula
Eetstoornissen Ursula is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling en  van eetstoornissen: van beginnende eetstoornissen tot ernstige en/of complexe eetstoornissen. De behandeling wordt geboden aan alle leeftijden en geslachten. GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula onderscheidt zich van andere centra voor eetstoornissen omdat de problematiek van eetstoornissen en andere psychiatrische stoornissen in één programma behandeld worden.

“De hernieuwde keurmerktoekenning is een erkenning voor onze continue inspanning de zorg voor patienten met een eetstoornis en hun naasten steeds verder te verbeteren”, aldus professor Eric van Furth Directeur van dit topklinisch centrum. “Het TOPGGz keurmerk laat zien dat wij derdelijns patiëntenzorg, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding op een hoog niveau uitvoeren. Het doel is natuurlijk vooral dat patiënten en hun naasten hiervan profiteren”

Betrokkenheid van ouders
Voor jongeren tot en met 23 jaar heeft GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula een behandelprogramma dat speciaal is afgestemd. De actieve betrokkenheid van en samenwerking met ouders staan centraal in de behandeling. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Dit is belangrijk omdat jongeren de steun van ouders nodig hebben en ouders vaak erg bezorgd zijn.

Herstelproces thuis
De visie van GGz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula is dat het herstelproces met name thuis plaatsvindt. Wij zijn er om dit herstelproces waar nodig te ondersteunen. In de eerste plaats gebeurt dat bij voorkeur thuis en ambulant. Het is voor van belang om zoveel mogelijk het dagelijks leven binnen bereik te houden. Meestal haalt de patiënt daar motivatie vandaan om te veranderen. Ook is het belangrijk om gezonde ontwikkelingen (bijvoorbeeld sociale contacten of hobby’s) niet in de weg te zitten. Meer informatie over GGz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula is te vinden op https://www.rivierduinen.nl/eetstoornissen

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Over TOPGGz
TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. En zo patiënten een nieuw perspectief op herstel te bieden. De stichting bestaat inmiddels 14 jaar en er zijn 50 TOPGGz-afdelingen. Voor meer informatie over TOPGGz: www.topggz.nl.

Bron: rivierduinen.nl

 

Dit bericht is 1264 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail