Mensen met borderline kunnen emotioneel meer dan ze zelf en hulpverleners denken

Facebooktwitterlinkedinmail

15 juni 2019 – Hulpverleners zouden cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) meer vertrouwen moeten geven bij het verwerken van hun emoties. Ze moeten ook meer oog hebben voor emotionele vaardigheden die wel goed ontwikkeld zijn, zodat borderliners meer in hun kracht komen en de stigmatisering over hen afneemt. Hulpverleners krijgen dusdoende meer plezier in en voldoening van hun werk.

Dat concludeert Mathell Peter in zijn proefschrift Emotions and Borderline Personality Disorderr, waarin hij het emotionele leven van BPS-cliënten in kaart brengt om daarmee meer aangrijpingspunten te bieden voor hulpverleners.

Roller coaster

Voor iemand met BPS is het leven emotioneel instabiel, intens en roerig. Borderliners wisselen fantastische momenten af met verschrikkelijke momenten. Een roller coaster van positieve en negatieve gevoelens, ten opzichte van zichzelf en anderen.

Mathell brengt Emotionele Intelligentie (EI) in kaart, liet borderliners (heftige) plaatjes zien en onderzocht voor het eerst hun huilgedrag. De resultaten werden vergeleken met die van cliënten met andere persoonlijkheidsstoornissen en met niet-cliënten.

Borderliners huilen meer, en zijn zich minder bewust van de impact van hun huilen op anderen.

Huilgedrag

Borderliners huilen meer dan niet-cliënten en zijn zich ook minder bewust van de invloed van huilen op anderen. Vaker huilen (verhoogde huilfrequentie) komt ook voor bij andere cliënten met Cluster C-stoornissen. De verhoogde huilfrequentie ligt eerder aan het vaker meemaken van emotionele situaties, dan aan een hogere huilgeneigdheid.

Contact

Borderliners beschikken wel degelijk over het vermogen om emoties adequaat waar te nemen, te gebruiken en te reguleren. Ze kunnen veel meer wat betreft het verwerken van emoties dan ze zelf, hun omgeving en hulpverleners denken. Het is belangrijk om na te gaan of BPS-cliënten voldoende contact maken met hun gevoelswereld, zodat je als hulpverlener ook meer contact kunt krijgen met de cliënt.

BPS-cliënten staan niet altijd in contact met hun emoties omdat ze zichzelf beschermen voor pijnlijke emoties. Daardoor kan het behandelproces stagneren.

Mathell (Sammy) Peter (Rawalpindi, 1973): Emotions and Borderline Personality Disorder. De verdediging van het proefschrift, vindt plaats op 14 juni 2019 om 10.00 in de aula Tilburg University. Promotor: prof. Ad Vingerhoets, dept. Medische en Klinische Psychologie, TSB.

Dit bericht is 6631 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail