4 augustus 2016 – Mensen met Borderline symptomen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut naar het vóórkomen van symptomen van de Borderline in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen. Ook werd gekeken in hoeverre hulp gezocht…