Zelfhulpinstrument Wellness Recovery Action Plan (WRAP) breder toegankelijk

Facebooktwitterlinkedinmail

24 mei 2024 –  Lukt het om vanuit herstelinitiatieven de toegankelijkheid van WRAP te vergroten voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit onderzocht samen met zes herstelinitiatieven die WRAP aanbieden.

WRAP
WRAP is een zelfhulpmethode om het eigen welbevinden te onderzoeken en te bevorderen. WRAP is in 1997 in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mary Ellen Copeland en wordt wereldwijd gebruikt bij het herstel van mentale balans. Onderzoek in de Verenigde Staten laat significante verbeteringen zien op herstel, hoop, opkomen voor eigen belangen en de lichamelijke gezondheid van de deelnemers. Tijdens acht groepsbijeenkomsten, onder begeleiding van twee geschoolde facilitators, onderzoeken mensen wat zij kunnen doen om zich goed te voelen en welke steun zij daarbij nodig hebben, ook in periodes dat het leven ingewikkeld is.

Het onderzoek 
Haarlem en Meer, Enik Recovery College, Hersteltalent, Ixta Noa, Fameus en het ervaringsdeskundig zelfaanbod vanuit GGZ Oost Brabant zijn een samenwerking aangegaan met één of meerdere partijen. Partijen waarmee een samenwerking werd aangegaan waren: huisartsen, poh-ggz, sociaal wijkteam, UWV-Werkbedrijf, het Mentaal Gezondheidscentrum (Bggz) en onderwijsinstellingen. Daarnaast is met Steunpunt Ggz (tegenwoordig ‘Steunpunt zelfregie & herstel’) verkend wat er nodig is om WRAP toegankelijk te maken voor mensen met een migratieachtergrond.

De resultaten
Het starten en opbouwen van een structurele samenwerking kost veel tijd maar deze investering is de moeite waard. Dit blijkt uit de positieve ervaringen van de 42 geïnterviewde deelnemers. Daarbij maakte het niet uit dat mensen vanuit hele verschillende achtergrond deelnamen. Hoewel de impact per persoon verschilt, komen vier thema’s boven drijven: het ervaren van verbondenheid, het ontwikkelen van inzichten en handvatten, het oefenen met jezelf steunen en ruimte ervaren om ‘te zijn’ met wat er is.

“Door deze training ben ik meer gaan onderzoeken wat mij helpt om mij goed te voelen. Het heeft mijn bewustzijn bevorderd en mijn zelfvertrouwen verhoogd, dat is echt wel zo.” (deelnemer)

Verder blijkt dat een goede positionering van herstelinitiatieven in de lokale en regionale context de toegankelijkheid van WRAP vergroot. Dit vraagt profilering als professionele, betrouwbare partner die kwaliteit levert en toegewijd is aan de inhoudelijke dialoog over rol en waarde van ervaringskennis. Het sterker positioneren van herstelinitiatieven in het sociaal domein vraagt nog een daaraan gekoppelde structurele financiering.

Webinar
Op 26 juni van 12.00 tot 13.15 uur worden de resultaten toegelicht in een lunchwebinar.
Meer informatie en aanmelden

Publicaties

  • In het rapport ‘Samenwerken rond WRAP: Een actieonderzoek naar het vergroten van de ruimte voor ervaringskennis door het werken aan de toegankelijkheid van WRAP binnen de eerste lijn, het sociaal domein en het onderwijs’ leest u meer over opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek.
  • In het infosheet Wellness Recovery Action Plan  staat informatie voor huisartsen, poh-ggz, eerstelijns- en schoolpsychologen, sociaal werkers en andere hulpverleners uit de eerste lijn, onderwijs en sociaal domein  over de betekenis en vindplaatsen van WRAP.

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 623 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail