Handreiking ‘Samenwerken als huisarts en zelfregie-initiatief’

Facebooktwitterlinkedinmail

18 mei 2024 – In Nederland zijn er zo’n 120 zelfregie- en herstelinitiatieven (ZHI). Deels zijn deze verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH). De vraag die MIND van een aantal ZHI te horen kreeg is: “Hoe kom je als ZHI in contact met een huisartspraktijk en hoe start je een succesvolle samenwerking op?” Er bleek behoefte aan tips hoe ZHI hun aanbod en meerwaarde onder de aandacht kunnen brengen bij huisartsen en POH-ggz. 

Het is belangrijk dat iedereen weet dat ZHI bestaan. Een goede ingang hiervoor zijn juist de huisartspraktijken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die mentale klachten ervaren. Huisartsen en POH-GGZ kunnen hun patiënten3 met mentale issues wijzen op de laagdrempelige mogelijkheden van ZHI in de buurt. In de MIND-Atlas kunnen zij opzoeken waar zelfregie- en herstelinitiatieven in hun regio zijn.

Hoe kom je als ZHI in contact met een huisartspraktijk en hoe start je een succesvolle samenwerking op?
Om dit vraagstuk op te pakken en te ondersteunen heeft MIND een perspectiefsessie georganiseerd voor medewerkers van zelfregie- en herstelinitiatieven. Centraal stond het samenwerken met huisartspraktijken en de inzet van ervaringsdeskundigheid voor huisarts-patiënten met mentale klachten en/of verslavingsproblematiek. Zelfregie NL (de zelfregie- en herstelorganisatie in Noord en Midden Limburg) en Zelfregiecentrum Kompassie (Haaglanden) hebben op deze bijeenkomst hun ervaringen gedeeld met hun collega-organisaties.

 Handreiking
MIND heeft in deze handreiking tips en ervaringen gebundeld vanuit de samenwerkingen (good practices) die er al zijn tussen sommige ZHI en huisartspraktijken. Leden van de NVZH en andere ZHI uit het hele land hebben meegedacht en -gewerkt vanuit hun eigen ervaring. Deze handreiking is geschreven voor zelfregie- en herstelinitiatieven, maar is zeker ook interessant voor huisartsen en praktijkondersteuners ggz, die geïnteresseerd zijn in (een samenwerking met) zelfregie- en herstelinitiatieven. De handleiding is hier te lezen

Bron: persbericht

Dit bericht is 469 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail