Handvatten landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten

Facebooktwitterlinkedinmail

31 oktober 2023 – Het Integraal Zorgakkoord maakt zich naast ‘zorg’ ook sterk voor meer mogelijkheden voor zelfregie en herstel. Dit staat in de publicatie Handvatten voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten voor zelfregie en herstel. Deze publicatie is geschreven door de IZA-werkgroep Laagdrempelige Steunpunten. Leden van de werkgroep zijn: VNG, SWN, de nlggz, VWS, Valente, MIND en NVZH.

Dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten

In het Integraal Zorgakkoord staat de afspraak om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven. Het past bij de gewenste transformatie, namelijk ‘de beweging naar de voorkant’. Laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven zijn plekken waar iedere inwoner terecht kan en met name inwoners met (ernstige) psychische problemen. Plekken ‘door&voor’ de mensen om wie het gaat, waar je je welkom voelt, waar je gezien wordt als een mens die ertoe doet. Plekken waar je op je eigen tempo kunt werken aan zelfregie en herstel. “Dit gezamenlijke document is een belangrijke stap om zelfregie en herstel voor meer inwoners nabij mogelijk te maken”, aldus Sonja Visser, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel.

Regio’s aan zet

Regio’s zijn aan zet om de IZA-doelen te vertalen naar kernopgaven en oplossingen. Hiervoor schrijven zij momenteel regioplannen. De IZA-werkgroep geeft in het document, in afstemming met hun achterbannen die momenteel actief zijn t.a.v. die regioplannen, aanbevelingen voor partijen in de regio’s.

Bottom-up

Laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven maken waarden van mentale gezondheid mogelijk voor inwoners voor wie die waarden niet (meer) vanzelfsprekend zijn of verloren dreigen te gaan. Denk hierbij aan het hebben van een netwerk, betekenisvolle rollen en activiteiten, en jezelf (weer) kunnen zien als iemand die méér is dan een ziekte of kwetsbaarheid. Deze bottom-up werkwijze aan ‘de voorkant’ (in de sociale basis) kan daarnaast ook voorkomen dat mensen instromen in de ggz en voor andere inwoners eraan bijdragen dat zij eerder kunnen uitstromen uit de ggz.

Samenwerking

De IZA-werkgroep, bestaande uit Sociaal Werk Nederland, VNG, VWS, De Nederlandse GGZ, Valente, MIND en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel is erin geslaagd om samen een document met handvatten voor regio’s te schrijven. Samenwerking op dit thema is nieuw en het is dan ook met gepaste trots dat het document gepresenteerd wordt.

Zie :  Handvatten netwerk laagdrempelige steunpunten IZA

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 1260 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail