Nieuw onderzoek toont aan dat lotgenotencontact werkt bij herstel

Facebooktwitterlinkedinmail

14 november 2023 –  Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een psychische kwetsbaarheid baat hebben bij contact met lotgenoten. Lotgenotencontact – ook wel “peer support” genoemd – is een belangrijk element bij veel herstelacademies en cliëntenorganisaties zoals De Kentering. Patiëntenverenigingen, zoals Anoiksis en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), faciliteren ook vaak lotgenotencontact.

Uit promotieonderzoek van Dorien Smit bleek dat deze vorm van ondersteuning een belangrijke rol speelt bij herstel, met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. In het onderzoek werden mensen met depressies geïnterviewd over hun ervaringen met een online lotgenotenplatform: Depressie Connect. Uit deze interviews kwam onder andere naar voren dat deelnemers aan het platform meer verbondenheid voelden met anderen, zich beter geïnformeerd voelden en beter betekenis konden geven aan hun eigen depressie door anderen te helpen met tips.

Niet alleen bleek dat deelnemers extra steun ervoeren, maar ze waren dankzij Depressie Connect ook beter in staat om vaardigheden te leren in het omgaan met depressies. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat ze in het dagelijks leven vaker open waren over hun depressie.

Naast de interviews met deelnemers aan Depressie Connect werden in het onderzoek ook 28 internationale studies naar lotgenotencontact geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat lotgenotencontact niet alleen zorgt voor een afname van psychische klachten, maar dat het ook een positief effect heeft op maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Het belangrijkste advies dat uit het onderzoek voortvloeit is dat ggz-behandelaren en huisartsen mensen met depressies (en andere psychische aandoeningen) vaker zouden moeten doorverwijzen naar lotgenotengroepen.

Bron: dekentering.info

Dit bericht is 3513 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail