schuldsanering, armoede, armoedebeleid, corona herstelfonds

2 november 2020 – Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) komt tot deze aanbeveling na bestudering van vijf jaar armoedebeleid in tachtig gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige inkomensondersteuningsmaatregelen niet geschikt zijn voor de…

jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

20 oktober 2020 – Multiprobleem-gezinnen maken gebruik van verschillende overheidsvoorzieningen. Hierbij lopen mensen tegen bureaucratische regels aan. Het kost de maatschappij jaarlijks  naar schatting tien miljard euro aldus onderzoeker Eelke Blokker, zo meldt KRO-NCRV De Monitor.  Eelke Blokker werkt bij het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), de organisatie dat naar eigen zeggen “de publieke zaak onderzoekt…

schuldsanering, armoede, armoedebeleid, corona herstelfonds

13 oktober 2020 – Meer dan  tachtig gemeenten sluiten zich aan bij een nieuwe manier van schuldhulpverlening: collectief schuld regelen. Door deze nieuwe methode zijn mensen sneller uit de  schulden en kunnen gemeenten daardoor meer mensen met schulden helpen. Hoe werkt collectief schuld regelen? Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld vijftien schuldeisers op het moment…

schuldhulpverlening, schulden, energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

29 september 2020  – Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Het kabinet stelt 146 miljoen euro beschikbaar om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere…

armoederisico ,armoedebeleid, sociale problematiek, financiële problemen

25 augustus 2020 – De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Volgens de NSR komt dit deels door de coronacrisis. Sinds januari 2020 hebben al ruim 100.000 mensen hulp gezocht via de test op Geldfit.nl. In 2019 ging het om 54.000 mensen over dezelfde periode; dit aantal is dus…

armoederisico ,armoedebeleid, sociale problematiek, financiële problemen

18 juni 2020 – Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één…

schuldhulpverlening, schulden, energiekosten, schulden, financieel problemen , challenge armoede, schuldregeling, schulden, arme gezinnen, armoede, schulden, stress

12 juni 2020 – Zo’n 90 procent van de armoedebestrijders in Nederland verwacht door de coronacrisis een toename van de vraag naar hulp in verband met schulden. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Armoedefonds naar de impact van de coronacrisis op armoedebestrijding. Bijna de helft van de hulporganisaties ziet sinds het begin van de crisis…

schuldsanering, armoede, armoedebeleid, corona herstelfonds

26 mei 2020 – Wat is de impact van armoede en met armoede samenhangende chronische stress op zelfregulering, gezondheid en participatie? In vijf gemeenten worden diverse vormen van ondersteuning getest. Wat zijn de helpende en belemmerende mechanismen? Uiteindelijk moeten de interventies leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en…