Moeilijke jeugd vergroot kans op pychische en fysieke problemen op latere leeftijd

Facebooktwitterlinkedinmail

20 september 2021 – Voldoende lichaamsbeweging en een gezond dieet in je jeugd dagen bij aan volwassenen die minder angst hebben, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.  Decennia aan onderzoek toont aan hoe negatieve gebeurtenissen in de kindertijd – zoals misbruik of verwaarlozing – een nadelige invloed kunnen hebben op de fysieke en psychische gezondheid op de lange termijn. Het is in verband gebracht met versnelde veroudering, chronische ziekten en zelfs vroegtijdige sterfte.

Stress ervaren in je jeugd kan ook onze genen beïnvloeden en worden doorgegeven aan het nageslacht. Dus tenzij de cyclus wordt doorbroken, kan deze van generatie op generatie doorgaan.

Tegenspoed in de kindertijd kan het betrekking hebben op specifieke ervaringen, zoals verwaarlozing, misbruik of trauma. Het kan ook ongunstige sociaaleconomische omstandigheden betreffen, zoals armoede, laag onderwijs of werkloosheid. In een recente studie wilden de wetenschappers twee soorten tegenspoed onderzoeken.

Ze hebben gekeken naar de impact van ernstige conflicten thuis, bijvoorbeeld spanningen, verbale ruzies of fysiek geweld. De onderzoekers  hebben ook gekeken naar ernstige financiële moeilijkheden tijdens de kindertijd.

Ze analyseerden een groot representatief onderzoek onder Europese respondenten en ontdekten dat deze twee soorten tegenspoed een significante voorspellers waren van verschillende gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd: fysiek, psychisch en sociaal. De impact werd groter als mensen in hun kindertijd zowel conflicten als financiële problemen hadden gehad.

Financiële druk

Het ervaren van ernstige financiële druk in de jeugd kan onbeheersbare, chronische stress betekenen. Dit patroon van stress in het lichaam van een kind kan later een belemmering worden voor een gezonde ontwikkeling en effectief leren. Financiële druk kan betekenen dat een kind basisbehoeften zoals voedsel, kleding en schoolboeken zal missen. En het betekent dat kinderen meer kans hebben om op te groeien in achterstandswijken en onveilige buurten.

Onderzoek toont aan dat dit niveau van stress iemands vermogen om beslissingen te nemen kan belemmeren, wat gevolgen kan hebben op de lange termijn. Het maakt het ook minder waarschijnlijk dat iemand op latere leeftijd positieve resultaten zal behalen.

Financiële stress kan directe invloed hebben op biologische en fysiologische systemen die belangrijk zijn om gezond te blijven op volwassen leeftijd. En deze veranderingen kunnen aanhouden, zelfs als een persoon later aan achterstand ontsnapt, wat op zijn beurt zijn gezondheid en gedrag op volwassen leeftijd in gevaar kan brengen.

Conflict

Opgroeien in een omgeving die wordt gekenmerkt door ernstige conflicten kan ook een duidelijk effect hebben op de psychologische en neurologische ontwikkeling. Een van de redenen is dat een patroon van onvoorspelbare, onbeheersbare en chronische stress een overactief stressreactiesysteem creëert dat een persoon gemakkelijk tot alertheid of agressie triggert. Al met al beperkt het iemands vermogen om emoties en gedrag te reguleren.

Dergelijke ervaringen maken mensen vatbaar voor ongezonde levensstijlen, zoals middelenmisbruik of troosteten. Het verstoort ook het immuunsysteem, het metabole en autonome zenuwstelsel, wat betekent dat het een direct, biologisch en blijvend effect heeft op het vermogen van een persoon om gezond te blijven.

Opstapelende gezondheidsproblemen

In de studie ontdekten de wetenschappers dat blootstelling aan financiële spanningen of conflicten tijdens de kindertijd gepaard gaat met een verhoogd risico op een breed scala aan gezondheids- en sociale problemen op volwassen leeftijd.

Wat de algemene gezondheid betreft, ontdekten ze dat mensen die in dergelijke omgevingen opgroeien een verhoogd risico lopen op kanker, zwaarlijvigheid of gehinderd worden door lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, lichamelijke pijn, evenals maag- of spijsverteringsproblemen.

De onderzoekers ontdekten dat mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, meer kans hebben om te drinken, te roken, een slecht voedingspatroon te hebben en minder actief te zijn – vaak met zittend gedrag.

De resultaten laten een hoger risico op depressie, ongeluk, ontevredenheid met het leven, eenzaamheid en onveilig gevoel in de eigen omgeving zien. Ook blijkt dat tegenspoed in de kindertijd mensen een verhoogd risico op sociaal isolement geeft. Ze hebben minder kans om met anderen om te gaan en hebben een algemeen wantrouwen jegens andere mensen – en degenen die trouwen hebben meer kans om te scheiden.

Schadelijke effecten

Al deze gezondheids- en sociale problemen zullen zich in de loop van de tijd waarschijnlijk opstapelen en verergeren, waardoor uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen afneemt en er meerdere, complexe en dure zorgbehoeften ontstaan.

Uit de onderzoeksgegevens bleek dat 25% van de respondenten tijdens hun jeugd financiële spanningen of conflicten had ervaren. Dit betekent dat een op de vier volwassenen in Europa een verhoogd risico zou kunnen lopen op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen als gevolg van dit soort tegenspoed.

Afgezien van de schade aan het leven van mensen, kan de economische last van tegenspoed in de jeugd in de vorm van extra zorgkosten een enorme tol eisen van de overheidsuitgaven. Op de juiste manier investeren om tegenspoed bij kinderen te bestrijden, zou uiteindelijk maatschappelijke kosten besparen.

Een deel van de oplossing moet bestaan ​​uit het werken met kinderen en gezinnen die door tegenspoed worden getroffen. Maar er moet ook meer bewustzijn en begrip zijn over de schadelijke effecten van conflicten en financiële spanningen in huis. Dit is belangrijk omdat dit uiteindelijk gevolgen heeft voor kinderen die de rest van hun leven in deze omstandigheden opgroeien.

Bron: news24.com

Dit bericht is 10086 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail