Aanbiedingsbrief bij advies over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

wlz, langdurig

2 februari 2016 – Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het advies van het Zorginstituut Nederland. Het advies gaat over toegang tot de Wlz voor mensen met  een psychische stoornis.

Het Zorginstituut Nederland heeft op 16 december 2015 het advies over de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis aan mij aangeboden. Dit advies doe ik u hierbij toekomen.

De beleidsreactie op dit advies volgt in het voorjaar van 2016. Dan zal ik inhoudelijk ingaan op dit advies en aangeven op welke wijze ik aan het advies van het Zorginstituut Nederland uitvoering zal geven.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Uit het advies van het Zorginstituut Nederland  aan Van Rijn 16 december 2015 

Op 2 juli 2015 heeft het Zorginstituut Nederland het afwegingskader voor toegang tot de Wlz aan u aangeboden  Dit afwegingskader legt de wettelijke toegangscriteria uit voor de huidige doelgroepen van de Wet langdurige zorg; mensen met een lichamelijke of verstandelijke, somatische, psychogeriatrische of zintuigelijke beperking of aandoening. Bij het aanbieden van het afwegingskader hebben we aangekondigd u nader te adviseren over de mogelijke toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

Ter voorbereiding op dit advies het Bureau HHM in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek zijn met betrokkenheid van experts, wetenschappers en stakeholders twee vragen beantwoord:

  1. Wat zijn de effecten van het onverkort (op gelijke wijze als voor de huidige doelgroepen van de Wlz) toepassen van de huidige Wlz-criteria voor mensen met een psychische stoornis?
  2. Uitgaande van de doelstelling van de hervorming van e langdurige zorg en de aard van de doelgroep, welke cliënten met een psychische stoornis zouden dan toegang moeten krijgen tot de Wlz en hoe zijn deze cliënten te herkennen?

In het bijgaande rapport kunt u de resultaten van dit onderzoek en ons advies lezen.

Download “Advies over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

PDF document | 87 pagina’s | 4 MB

Rapport | 01-02-2016

Bron: rijksoverheid.nl 

 

Dit bericht is 2560 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail