kwaliteitsstandaarden

23 september 2021 – Zorginstituut Nederland heeft acht kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het Register: Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ, Trauma, Psychose, Psychotherapie, Diversiteit, KOPP KOV, Seksuele disfuncties en Parafiele en hyperseksuele stoornissen.   Akwa GGZ heeft de totstandkoming van de standaarden gefaciliteerd en deze namens patiënten, naasten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aangeboden voor opname in…

13 september 2016 – Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Met ingang van 1 januari 2017 kan het Zorginstituut subsidie verlenen…

18 januari 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’. Op een later moment zal zij de Tweede Kamer haar standpunt laten weten. Op 12 januari jongstleden ontving ik van Zorginstituut Nederland het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen…