WRAP implementatieonderzoek en modelgetrouwheidsschaal

Facebooktwitterlinkedinmail

27 maart 2021 – Met veel plezier deelt het kenniscentrum Phrenos de Handreiking Implementatie van WRAP en de modelgetrouwheidsschaal WRAP. Het zijn de resultaten van het tweejarige onderzoek ‘Naar een brede toepassing van WRAP in Nederland’.

Wat is WRAP?
WRAP – Wellness Recovery Action Plan – is een instrument voor zelfhulp dat iedereen vanuit het eigen perspectief kan benutten om herstel van welbevinden te ondersteunen.
Het programma van WRAP bestaat uit:

  •  vijf sleutelbegrippen, de kernwaarden hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun.
  • de gereedschapskoffer voor een goed gevoel,
  • zes actieplannen en een aantal herstelthema’s

De methodiek is in de jaren 90 in de VS ontwikkeld en daar erkend als evidence based. WRAP werd zo’n tien jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Hier zijn inmiddels vierhonderd trainers in de methodiek opgeleid en wordt WRAP landelijk in zo’n twintig instellingen aangeboden. Onder andere bij herstelacademies, ggz-instellingen, instellingen voor beschermd wonen en begeleiding, en sociale wijkteams. WRAP is sinds 2015 opgenomen in de Databank Erkenningscommissie Langdurige Ggz en geniet in steeds bredere kring belangstelling.

De handreiking voor implementatie 

De Handreiking Implementatie van WRAP biedt houvast om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken in de organisatie. Voor cliënten om eigen herstel te ondersteunen, maar ook voor werknemers die eigen welbevinden willen ondersteunen. Met aandacht voor alle aspecten van het proces van implementatie kunnen organisaties de verbreding van WRAP ter hand nemen.

De modelgetrouwheidsschaal

Met de modelgetrouwheidsschaal WRAP kunnen organisaties dit proces van implementatie en de kwaliteit van het aanbod van WRAP toetsen. De huidige schaal en handreiking zijn ontwikkeld op basis van literatuur, actieonderzoek en interviews met experts in binnen en buitenland. Organisaties kunnen met deze schaal zicht krijgen en houden op de beschikbaarheid, de kwaliteit en het proces van verbreding van WRAP. Om de eigen implementatie en uitvoering tegen het licht te houden en de ontwikkeling hierin door de tijd heen te volgen.

Doel

Doel van beide producten is bij te dragen aan een brede(re) beschikbaarheid van WRAP, zowel binnen de zorg als in het sociaal domein.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van AGIS Innovatiefonds, uitgevoerd door Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met Enik Recovery College (Lister), GGZ Noord-Holland-Noord, GGz Breburg, HVO Querido, Pameijer en RIBW Arnhem Veluwe Vallei

U kunt de publicaties hier downloaden.>>

Bron: kenniscentrumphrenos.nl

Dit bericht is 2227 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail