Vierde meting in langlopend onderzoek NEMESIS-2 afgerond

Facebooktwitterlinkedinmail

16 augustus 2018 – Het doel van NEMESIS-2 is het verkrijgen van basisinformatie over de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking en over veranderingen daarin. Tijdens de eerste meting zijn 6.646 mensen geïnterviewd die representatief zijn voor de Nederlandse volwassen bevolking. Dezelfde mensen zijn drie, zes en negen jaar later opnieuw benaderd voor een vervolgmeting; zo kon hun gezondheid over een langere periode gevolgd worden.

Tijdens de interviews werden met een klinisch instrument veel voorkomende psychische aandoeningen vastgesteld. NEMESIS-2 geeft een breder beeld van de psychische problematiek in de volwassen bevolking dan op basis van patiëntonderzoek en registratiecijfers gegeven kan worden, want lang niet iedereen met klachten zoekt immers contact met een zorgprofessional.

Inzichten uit de eerste drie metingen

De eerste drie metingen werden uitgevoerd in 2007-2009, 2010-2012 en 2013-2015 en leverden veel gegevens op over de psychische gezondheid van de Nederlander en het zorggebruik op dat gebied. De studie gaf meer inzicht in o.a. aanwezigheid (prevalentie), ontstaan (incidentie) en verloop van psychische aandoeningen en van suïcidaliteit en de risicofactoren. Ook kwamen we meer te weten over hoe mensen functioneren met een psychische aandoening. En in het verlengde daarvan over de kosten van verzuim vanwege psychische (en ook somatische) aandoeningen en de mate waarin het zorggebruik aansluit bij de ernst van de psychische problematiek. De gegevens zijn in ongeveer 115 internationale en nationale artikelen en onderzoeksrapporten gepubliceerd.

Vierde meting afgerond

De vierde meting vond plaats in 2016-2018 en het veldwerk van deze meting is onlangs afgerond. Van de mensen die aan de derde meting meededen, deed 87,7% ook nu weer mee. De data worden nu eerst verwerkt, zodat binnenkort nieuwe analyses gemaakt kunnen worden waarover gepubliceerd kan worden. Twee onderwerpen die we binnenkort gaan uitwerken zijn: latere psychische gevolgen van mishandeling als kind en eenzaamheid als voorspeller van het later ontwikkelen van psychische aandoeningen.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 3092 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail