Vernieuwde PrivacyApp Jeugd nu ook voor medewerkers jeugd-ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

23 augustus 2018 – De PrivacyApp Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is vernieuwd. De informatie is nu AVG-proof en er zijn informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. 

Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor:

  • jeugdbeschermers
  • medewerkers in de jeugd-ggz
  • jeugd- en huisartsen
  • medewerkers van wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal werk, en gemeentelijke jeugdteams

Zij vinden in de app informatie als: ‘Welke informatie mag ik wanneer delen met andere professionals?’ ‘Wat mag ik aan ouders van een jeugdige vertellen?’ en: ‘In welke situaties mag ik een melding doen bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, of in de Verwijs Index Risicojongeren?’

Ontwikkeling

De Privacy App Jeugd is gelanceerd op 27 oktober 2017. Deze eerste versie bevatte uitsluitend informatieflows voor de jongeren zelf. Zij vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’

In januari werden informatieflows toegevoegd voor jeugdhulpverleners. En in de huidige versie zijn dus nieuwe categorieën professionals toegevoegd.

De komende maanden wordt de app doorontwikkeld: er komt een apart gedeelte voor ouders. Ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming kunnen in de toekomst op hen toegesneden informatie vinden in de app.

Downloaden

U kunt de app downloaden via jeugdconnect.nl/privacy (platform van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor jongeren en professionals). Op uw smartphone of tablet kunt u via de downloadknop in de browser het icoontje op uw startscherm plaatsen. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten.

De app is niet beschikbaar in de app store omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.

Initiatiefnemers

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de coalitie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Deze coalitie bestaat uit ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming waaronder het NIP, VNG, KNMG, GGZ Nederland, ACTIZ en de NvvP. Ook cliëntenorganisatie MIND is aangesloten.

De PrivacyApp Jeugd is tot stand gekomen met financiële steun van de ministeries van VWS, JenV en BZK.

Tip: de app wordt gedemonstreerd op de infomarkt op de Dag van de Jeugdprofessional (24 september 2018)

Dit bericht is 2778 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail