16 februari 2016 – Door de invoering van de Participatiewet zijn de gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner van UWV en de ggz geworden voor re-integratie van mensen met een psychische aandoening. Om deze samenwerking te bevorderen worden de komende periode bijeenkomsten in de arbeidsmarktregio’s georganiseerd. Doel van de bijeenkomsten is om meer aandacht te geven aan…