congres, humor,

18 augustus 2023 – Humor relativeert, ontwapent, ontspant, verbindt, bevrijdt, doorbreekt, ontgift, ontstrest en verlicht. Kortom, humor is goud in de handen van zorgverleners. Daarom organiseert Congressen MetZorg op woensdag 8 november het leukste symposium Zorg en Humor in de ReeHorst te Ede.  Dat humor een belangrijk instrument in de zorg is, wordt onderkend door…

huisartsenspoedpost, vrije artsenkeuze, somatische gezondheid, schijnzelfstandigheid, zorgmijding, borguitstel, POH ggz, psychosegevoeligheid, welzijn op recept, verwijzingen

7 juli 2023 –  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en zes brancheorganisaties in de zorg (de Nederlandse ggz, ActiZ, Zorgthuisnl, VGN, NVZ en NFU) hebben vandaag een samenwerkingsverklaring getekend om schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toe te roepen. Samen onderschrijven…

palliatieve zorg, werken in de zorg

20 januari 2023 – Op woensdag 18 januari 2023 debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Helder over het werken in de zorg. Een zeer actueel en urgent onderwerp, omdat de zorgvraag in Nederland blijft toenemen terwijl er onvoldoende zorgmedewerkers tegenover staan. Ook de ggz heeft met die problematiek te kampen: het is al lange…

marktwerking

4 januari 2022 –  De invoering van marktwerking in de gezondheidszorg heeft de afgelopen vijftien jaar geleid tot een betere betaalbaarheid van de zorg. Groot minpunt van marktwerking vormen de aanzienlijk toegenomen administratieve lasten voor het zorgpersoneel. Bovendien is er veel minder sprake van concurrentie tussen zorginstellingen dan was beoogd. Dat concluderen hoogleraren Patrick Jeurissen…

wat gebeurt er in mijn hoofd? , onderwijs, zelfdoding in het suïcidepreventie , onderwijs, universiteiten, burn-out, leraren, mentale gezondheid, cluster 4-en praktijkonderwijs, Taboeiend, CITO, autisme en onderwijs, mentaal welbevinden

4 december 2021 –  De ministeries van OCW en VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Zij hebben een concept Besluit gemaakt waardoor er wettelijke ruimte komt op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Zij noemen dit experimenteerruimte. In deze experimenteerruimte…

werknemers, zorg,

6 mei 2020 – Op zondag 10 mei in Andere tijden Special  een Ode aan de zorg.  Het geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) komt met 45 minuten prachtige en vaak ongelooflijke archiefbeelden waarin de geschiedenis van de verpleegster centraal staat. ‘Ze is als een moeder voor je,’ zegt een oude man geëmotioneerd en steekt in het…

23 januari 2018 – De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. En als mensen ondersteuning krijgen, is die lang niet altijd passend. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in). Het aanvragen van zorg en ondersteuning is vaak een moeizaam proces. 42% van de…

10 februari 2017 – Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari a.s. debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Het Grote Zorgdebat ‘Zorg voor de toekomst’ dat wordt georganiseerd door…