zelfregie, herstelinitiatieven

7 april 2021 – MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in aanvulling op het eerder gepubliceerde rapport ‘De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven’ (door het Instituut voor Publieke Waarden) nog een inspirerend boekje gemaakt, met als titel ‘Couleur locale’. Het boekje toont 15 zelfregie– en herstelinitiatieven, verspreid over heel Nederland, die samen de waaier van mogelijkheden…

21 oktober 2016 – Kindermishandeling leidt tot aanzienlijke extra kosten op volwassen leeftijd door meer zorggebruik en ziekteverzuim. Het versterken van de zelfregie van een mishandeld kind vermindert deze kosten, aldus een studie in het Tijdschrift voor psychiatrie. Onderzoekers van het Trimbos-instituut onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie op deze…

  19 april 2016 – Binnen enkele weken is het maximale aantal deelnemers van 500 ingeschreven voor de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige, vrijdag 22 april in Venlo. Volgens de organisatoren dé bevestiging dat hun beroep steeds meer vorm en erkenning krijgt. Tijdens een debat over het thema van de dag, ‘Ervaringsdeskundigheid in de wijk’,…