Zelfregie na kindermishandeling vermindert zorggebruik

Facebooktwitterlinkedinmail

angstig_kind, kindermishandeling

Onderzoekers van het Trimbos-instituut onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie op deze kosten. Ze gebruikten data van een psychiatrische cohortstudie onder 5.618 mannen en vrouwen van gemiddeld 39 jaar. Er werd gebruikgemaakt van de data van een psychiatrische cohortstudie. De beschouwde risicofactoren waren: emotionele verwaarlozing en psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik voor het zestiende levensjaar. Er werd geen opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen gevonden.

De economische gevolgen van kindermishandeling vallen aanzienlijk hoger uit bij een lage mate van zelfregie en zijn minder omvangrijk bij een sterker gevoel van controle over het eigen leven. Afhankelijk van het type mishandeling variëren de meerkosten van 869 tot 2.893 euro per persoon per jaar, en lopen daarmee in de miljoenen.

Een hogere zelfregie bleek gerelateerd aan lagere kosten bij mensen met misbruik, verwaarlozing en mishandeling in hun verleden. De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek naar interventies ter versterking van zelfregie.

Dit artikel in het Tijdschrift voor psychiatrie is een verkorte bewerking van een artikel ‘Long-term economic consequences of child maltreatment: a population-based study’ in European Child and Adolescent Psychiatry’ (2016)

De onderzoekers concluderen dat proactieve zorg rondom mishandeling niet alleen een intrinsiek belang dient, maar zou ook economisch kunnen renderen. Het versterken van zelfregie kan daarbij wellicht helpen, maar dat vraagt om nader onderzoek.

pdf-bestandArtikel Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn (pdf-bestand, 102Kb) (via www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl)

Bron: nji.nl

Dit bericht is 2723 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail