Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016 – Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen

Facebooktwitterlinkedinmail

wvdpklein

4 maart 2016 – Van 29 maart t/m 2 april 2016 is de Week van de Psychiatrie met als thema Zelfregie 2016 – “Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen”.  

Veel mensen leiden vanwege een psychische kwetsbaarheid een gemarginaliseerd bestaan. Vooralsnog is er allesbehalve sprake van een inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen in de samenleving en de zorg lijken het soms eerder moeilijker te maken om mee te doen dan dat deze nieuwe kansen bieden.

Eén van de symptomen hiervan is de verwarde personen-discussie. De ontmanteling van de verzorgingsstaat, de bezuinigingen in de zorg, de overhevelingen (in combinatie met bezuinigingen) hebben het leven van veel mensen eerder meer een jungle-achtig karakter gegeven, dan betekenisvolle ankerpunten om het idee te hebben dat de wereld ook van hen is.

De verwarring is groot. 

Wat te doen? Wat zijn inspirerende ontwikkelingsrichtingen voor mensen om weer grip op hun eigen leven te kunnen krijgen en net als ieder ander te kunnen participeren?
Wat kunnen we samen doen om er voor te zorgen dat de wereld echt van iedereen is? Welke knelpunten kunnen worden weggenomen, welke denkpatronen doorbroken, welke samenwerkings-, samenlevensvormen ontwikkeld?

De Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016 staat in het teken van deze verkenning.

Actuele thema’s waarbij aangehaakt kan worden:

  • VN-Verdrag voor mensen met een beperking – de samenleving aanpassen aan de burgers, i.p.v. andersom
  • Verwarde personendiscussie – wellicht is de wijze waarop we de samenleving hebben ingericht, het zorgstelsel, het grootste probleem en niet de individuele burger die even niet weet waar hij het zoeken moet.
  • Gemeentes hebben wel verantwoordelijkheden overgedragen gekregen ten aanzien van kwetsbare burgers, maar vooralsnog komen zij nog niet echt toe aan het creëren van een inclusieve samenleving. Wat kunnen zij doen om er aan bij te dragen dat iedereen kan participeren? Wordt de onafhankelijke cliëntenondersteuning bijvoorbeeld adequaat vormgegeven?
  • Nieuwe gezondheidsdefinitie – De veerkracht om uitdagingen op meerdere levensterreinen het hoofd te bieden. Wat is hier voor nodig?
  • De rol van burger-/cliënteninitiatieven. Wat kunnen we samen doen? Wat zijn de inspirerende voorbeelden?
  • Etc.

Wat is de week van de Psychiatrie?

De Week van de Psychiatrie is opgedragen aan alle mensen (met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich hebben ingezet voor verbetering van positie en het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek. De GGz (geestelijke gezondheidszorg) is veel humaner geworden, hoewel er nog heel veel werk te doen is op het gebied van beeldvorming, doorbreken van isolement, verbeteren van woonomstandigheden, verbeteren van relatie van psychiatrie en de samenleving, verbeteren van financiële positie, verbetering van informatievoorzieningen en keuzemogelijkheden.

De Week van de Psychiatrie vindt zijn oorsprong in het antiautoritaire denken van de jaren zestig. Aan de golf van kritiek op bestaande maatschappelijke structuren ontkwam ook de psychiatrie niet. Tegenover de bestaande zorg ontwikkelde zich een kritische beweging, waarvan Jan Foudraine en Carel Muller belangrijke exponenten waren. Foudraine publiceerde in 1971 de bestseller ‘Wie is van hout’, waarin zowel de wijze waarop in Nederland met psychiatrische patiënten werd omgegaan als de opleiding tot psychiater, wordt bekritiseerd.

Lees hier meer over de geschiedenis van de Week van de Psychiatrie

De landelijke Werkgroep Week van de Psychiatrie denkt graag mee! Meldt uw activiteiten bij de Landelijke Werkgroep, wij plaatsen het op de site!

Mail naar j.bartholomeus@loc.nl of naar s.makkink@platformggz.nl

Bron: weekvandepsychiatrie.nl 

Dit bericht is 6420 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail