ypsilon, psychosegevoeligheid

6 december 2022 –  MIND Ypsilon wil zich inzetten voor álle naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Daartoe laat ze de focus op ‘psychosegevoeligheid’ in het vervolg vallen. Dat heeft de ledenraad zaterdag 3 december 2022 besloten. Met het besluit verschuift voor de vereniging de nadruk van ziekte naar herstel. “Daarmee doen we…

levend boek, dyslexie, cruciale ggz, regionale belangenbehartiging

5 maart 2022 –  MIND Ypsilon maakte een viertal handreikingen voor regionale belangenbehartiging. Ze gaan over thema’s die voor naasten belangrijk zijn: ‘crisis’, ‘wonen en dagstructuur’, ‘regionale samenwerking’ en ‘wat naasten zelf nodig hebben’. De handreikingen zijn ontwikkeld samen met vrijwilligers met ervaring op deze onderwerpen. Ze zijn praktisch, concreet en zitten boordevol familie-ervaringskennis en…

2 januari 2018 – Vanaf 1januari 2019 gaat de vereniging Ypsilon verder onder de naam MIND Ypsilon. Daarmee is Ypsilon de eerste landelijke lidorganisatie van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid die deze keuze maakt. De ledenraad van Ypsilon nam het besluit tot naamswijziging enkele maanden geleden omdat ze verwacht dat het voor Ypsilon, en voor haar…

8 oktober 2018 – Negen cliënten- en familieorganisaties binnen MIND, waaronder Ypsilon, hebben www.naasteninkracht.nl gelanceerd: Een unieke website speciaal voor naasten van mensen met psychische klachten (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via de website krijgen bezoekers informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. Met een druk op de knop zette cliënt- én…

3 november 2017 – Familieleden van personen met psychische problemen krijgen te weinig ondersteuning. Dat stelt Ypsilon, de vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.  ‘Er moet geld komen om familieleden training te kunnen geven’, zegt directeur Bert Stavenuiter, zo meldt Omroep West.  Het aantal incidenten met mensen met verward gedrag neemt de afgelopen…

2 juni 2017 – Ypsilon kreeg zowel van het CZ Fonds als van de Vrienden van Ypsilon subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een familieversie van de Quickscan GGZ. De Quickscan GGZ is een handig en toegankelijk online instrument dat Ypsilon vorig jaar voor hulpverleners ontwikkelde. Het biedt professionals, team en managers in de GGZ…

7 september 2016 – Om familieleden te helpen praten over psychische problemen en te laten nadenken over stigmatisering lanceerde Ypsilon de anti-stigma toolkit. De toolkit is ook interessant voor ‘niet-familieleden’. Vooroordelen over psychische aandoeningen zitten verweven in onze maatschappij. Verkeerde informatievoorziening, ontwetendheid en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen. De beste remedie? Openheid. Vooroordelen…

11 juli 2016 – Het nieuwste wetsvoorstel over verplichte GGZ leidt bij de vereniging Ypsilon tot gemengde gevoelens. Directeur Bert Stavenuiter is blij dat het kabinet de versterkte positie voor de familie heeft gehandhaafd. Tegelijk staat het voorstel voor een observatiemachtiging op gespannen voet met de rechtspositie zoals vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van mensen…

8 juni 2016 – Met de vraag ‘Weet u wie u moet bellen over een verward persoon?’ signaleert Ypsilon een knelpunt in de geestelijke gezondheidszorg. In het manifest ‘Verkiezingen 2017’ dat ze vandaag aanbood aan alle politieke partijen somt ze er nog vier op. Over gemeentelijke voorzieningen, ambulante hulp, toegang bij crisis en versterking van…

6 juni 2016 – Met de presentatie van een werkboek is afgelopen week een nieuw concept neergezet voor de langdurige zorg in de GGZ. De boodschap: deze groep verdient beter – en dat geldt niet alleen voor de cliënt. De energie spatte ervan af tijdens het kennisfestival waarop het werkboek, waaraan ook Ypsilon meeschreef, werd…

14 maart 2016 – Familieleden van personen met psychische problemen krijgen te weinig ondersteuning. Dat stelt Ypsilon, de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Onder de groep verwarde personen zijn mensen met een psychosegevoeligheid. ‘Er moet geld komen om familieleden training te kunnen geven’, zegt directeur Bert Stavenuyter, zo meldt omroepwest…

22 december 2015 – Te lang is middelmaat troef in de GGZ, wordt met de mond beleden dat de patiënt centraal staat en wordt de familie als het erop aankomt aan de zijlijn gehouden. Wat Ypsilon betreft komt daar snel verandering in, blijkt uit een manifest dat de vereniging dit weekend heeft gepubliceerd in haar…