Cliënten en naasten overhandigen manifest ‘De sleutel in handen’ aan Blokhuis

Facebooktwitterlinkedinmail

15 oktober 2019  – MIND Ypsilon heeft vandaag het manifest ‘De sleutel in handen’ aangeboden aan Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS.  Met de aanbieding van het manifest wil Ypsilon de stem versterken van mensen die het in hun eentje niet lukt om passende huisvesting te vinden voor zichzelf of voor hun kwetsbare naasten.

Staatssecretaris Paul Blokhuis voelt de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust: “Ik zal me er ook hard voor maken. Als coördinerend bewindspersoon ben ik ook verantwoordelijk voor problematiek op het gebied van dak- en thuislozen en heb ik natuurlijk veel contact met gemeenten en woningcorporaties. Ik zal me sterk maken om ervoor te zorgen dat de gemeentes aan de slag gaan met de 6 punten uit het manifest ‘De sleutel in handen’  en ervoor zorgen dat het geen ‘dooie woorden’ zijn.”

De aanbieding was de start van een campagne die Ypsilon samen met 10 medestanders voert om de problemen rond huisvesting van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan de kaak te stellen én oplossingen te bieden. En het wordt breed gedragen. Het aantal organisaties dat zich achter het manifest schaart is inmiddels opgelopen tot ruim 40!

‘Het moet anders en het kán ook anders’, weet Carola van Alphen, voorzitter van patiëntenvereniging Anoiksis, uit eigen ervaring: ‘Doordat ik in mijn woonvorm kan rekenen op begeleiding als ik die nodig heb, lopen de zaken niet, zoals vroeger, uit de hand. Dat scheelt mij een hoop stress en de gemeenschap een hoop kosten’. Van Alphen overhandigde Blokhuis de symbolische sleutel en vroeg hem: ‘Gemeenten en woningbouwcorporaties zijn aan zet, maar wat merken de mensen om wie het gaat daarvan? Veel te weinig! Wat gaat ú daaraan doen? Maak dat partijen hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Want de nood is te hoog: de cijfers over dakloosheid, suïcide én wachtlijsten stijgen schrikbarend.’

Ypsilon stelde het manifest op samen met patiëntenvereniging Anoiksis, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Chapeau Woonkringen, Zeeuwse gronden, De Weerde, Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam, RPSW, Woondroomzorg en de stichting Vrienden van Ypsilon.
De opstellers roepen collega-organisaties, kennisinstituten, zorginstellingen en beleidsmakers op het manifest te ondertekenen via de website desleutelinhanden.nl. En zo het gesprek op gang te brengen en bij woningcorporaties en gemeenten aan te kaarten dat het anders moet, dat het anders kan en ook te laten zien hóe het anders kan.

Wonen is de basis van ons bestaan, dat geldt ook voor mensen met ernstige psychische problemen. Zij hebben de grootste kans op een zinvol bestaan vanuit de stabiliteit van een woning gecombineerd met zorg en ondersteuning. Door politieke beslissingen van de laatste jaren worden psychiatrische patiënten minder snel opgenomen in en eerder ontslagen uit instellingen. Ook het aantal bedden in beschermende woonvormen daalt. Alle pijlen zijn gericht op herstel, maar de voorzieningen die nodig zijn om te kúnnen herstellen, zijn niet evenredig opgebouwd. Het aanbod, zowel van woningen en woonvoorzieningen als van begeleiding en daginvulling, schiet schromelijk tekort. Volgens de wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bescherming, begeleiding en woonsituatie van hun kwetsbare burgers.

Mensen met een psychische aandoening zijn minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking, hebben niet kunnen kiezen hoe en met wie ze wonen. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van MIND, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie Nederland. Deze uitslag komt overeen met de resultaten van de ledenraadpleging die MIND Ypsilon in 2018 hield. Ook de naasten van mensen met een psychische aandoening zijn ontevreden over de woonsituatie van hun naaste.

Volgens het VN-verdrag hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Deze keuzevrijheid is nog lang niet voor iedereen gerealiseerd. Terwijl het kán. Goede voorbeelden genoeg!

Manifest

MIND Ypsilon  vragen alle organisaties in het veld om bij landelijke én lokale beleidsmakers, ondersteuningsorganisaties, gemeenten en woningcorporaties aan te kaarten dat het anders moet en dat het ook anders kán. In de woonwijzer staan tal van goede voorbeelden.

Organisaties kunnen het manifest ‘De sleutel in handen’ ondersteunen door een mail met naam organisatie en logo te sturen aan wonen@ypsilon.org

Alle informatie is te vinden op https://desleutelinhanden.nl #desleutelinhanden

Bron: ypsilon.org

Dit bericht is 2824 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail