coronapandemie, post-covid, posttraumatische stressstoornis, mentaal welbevinden, lockdown, COVID-19, pandemie, coronapandemie , mentale gezondheid, angst, depressie, WHO, coronapandemie, coronacrisis , psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides, coronapandemie,

8 augustus 2020 – De  infectie van het coronavirus  veroorzaakt een verstoring van het immuunsysteem. Dit kan psychische klachten veroorzaken, zo blijkt uit een Italiaans onderzoek naar  de psychopathologische impact van COVID-19 bij overlevenden, gepubliceerd in het blad Science.  De onderzoekers screenden bij in het totaal 402 volwassenen (265 man) die COVID-19 overleefden, de psychiatrische…

open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

31 oktober 2019  – De psychische gezondheid van jongeren is afgelopen tien jaar achteruitgegaan. Dat stelt het RIVM, naar aanleiding van onderzoek van het CBS. In 2018 is het aandeel jongeren met psychische klachten in tien jaar met 7 tot 8 procent gestegen. Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt ook dat in deze generatie ongeveer…

9 november 2018 – Vrijwel iedereen krijgt weleens te maken met psychische klachten, maar meestal houden we onze kwetsbaarheden, worstelingen en rare trekjes verborgen. Dit blijk uit onderzoek van Psychologie Magazine onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking.  In een bijzonder themanummer, waarvoor Psychologie Magazine samenwerking zocht met MIND, laat het magazine zien dat…

22 oktober 2018 – Het percentage volwassenen dat contact heeft gehad met de huisarts wegens psychische en sociale problemen is tussen 2011 en 2017 toegenomen van 12 naar 18 procent, aldus onderzoeksinstituut Nivel. “Het ziet ernaar uit dat de zorg voor psychische en sociale klachten in de huisartsenpraktijk laagdrempeliger is geworden”, zegt het Nivel. De…

7 september 2018 – Speciaal voor mensen die te maken hebben met lichte psychische klachten maakte Thuisarts.nl het filmpje Wat kun je doen om je goed te voelen. Het filmpje biedt praktische tips over het tegengaan van psychische klachten. Bij het filmpje staat informatie om deze klachten te herkennen en meer tips om psychisch fitter…

5 juli 2018 – Huisartsen, POH’s-GGZ, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om samenwerking rond jeugdigen met psychische klachten verder te verbeteren. De Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ is een project van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.  Het project Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ is uitgevoerd door het Trimbos-instituut en Verwey-Jonker Instituut,…

10 april 2018 – Het Netwerk Studentenwelzijn, bestaande uit bijna dertig partijen die zich bezighouden met de gezondheid van studenten, presenteerde zaterdag, op Wereldgezondheidsdag het Actieplan Studentenwelzijn. De organisaties vragen hiermee aandacht voor de psychische problemen waarmee studenten dagelijks te maken hebben. Het plan omvat concrete stappen die deel uitmaken van een integrale aanpak die…

26 februari 2018 – De Generieke module ‘Vroege opsporing psychische klachten’ is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten, zo meldt de website van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast…

21 februari 2018 – Mensen die misstanden openbaar maken, ondervinden daar zelf vaak zeer negatieve gevolgen van. Ongeveer 45 procent van de klokkenluiders ervaart zelfs bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen, blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Dit meldt de NOS. Onderzoekers van de universiteit ondervroegen 27 klokkenluiders die naar…

7 september 2017 – Ongeveer een derde (30,8%) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische hulp. Dat is drie maal zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo meldt nu.nl. Gemeenten, de ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan meer samenwerken om dit…

1 mei 2017 – 43 procent van de Nederlandse jongeren ervaart psychische klachten zoals slecht slapen, piekeren en angstklachten, zo meldt NU.nl. Dat stellen MIND en NPO 3FM naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom in het kader van #openup-week. Die week is bedoeld om openheid bij jongeren te stimuleren over psychische…