Psychische problemen vaak reden van uitkering

Facebooktwitterlinkedinmail

7 september 2017 – Ongeveer een derde (30,8%) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische hulp. Dat is drie maal zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo meldt nu.nl. Gemeenten, de ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan meer samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.

Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn en mensen in de Ziektewet die gebruik maken van de ggz en/of geneesmiddelen gebruiken bij de behandeling van psychische ziekten. Bijna 17% krijgt hulp van de ggz, terwijl 24% medicatie krijgt. Het gaat om cijfers uit 2013.

Uitgaven ggz verdubbeld

In de eerste tien jaar van deze eeuw zijn de uitgaven voor de ggz verdubbeld. Dat is nog zonder de kosten voor medicatie. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die recht hebben op een uitkering voor 58,2% van de totale kosten van de geestelijke gezondheidszorg verantwoordelijk zijn.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar om de samenwerking tussen betrokken instanties te verbeteren. ”Samenwerking tussen gemeenten, UWV, ggz en werkgevers is cruciaal om mensen met een psychische aandoening naar werk te begeleiden. Het geld dat ik nu beschikbaar stel moet de regionale samenwerking een extra impuls geven.”

Werken belangrijk voor herstel

Mensen met psychische klachten komen heel moeilijk weer aan het werk. Volgens Jacobine Geel van GGZ Nederland is werk juist bijzonder belangrijk voor mensen met psychische klachten. ”Werken is meedoen. Het helpt enorm bij het herstel van een psychische aandoening.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat relatief weinig werkenden gebruik maken van de ggz. Het gaat om 9,6%. Er is weinig verschil tussen zelfstandigen of mensen in vaste dienst. Van scholieren van achttien jaar en ouder krijgt 9,8% psychische zorg.

Bron: nu.nl

Dit bericht is 11784 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail